Thursday, January 3, 2013

အရြယ္စံု၊ က်ား၊ မစံုသတိျပဳရမည့္ ကာလသားေရာဂါ

လိင္မႈဆိုင္ရာကိစၥမ်ားတြင္ ေစာင့္စည္းထိန္းသိမ္းမႈ နည္းပါးသူမ်ားအတြက္ လိင္မႈဆိုင္ရာ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားလည္း တျဖည္းျဖည္း မ်ားျပားလာသည္။

ထိုေရာဂါမ်ားအနက္မွ ကာလသားအရြယ္ အသက္ ၂၀ မွ ၃၅ ႏွစ္အတြင္း အမ်ဳိးသားမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားျပားၾကသျဖင့္ ကာလသားေရာဂါဟု တင္စားေခၚၾကသည့္ အဆိုပါေရာဂါသည္ ၃၅ ႏွစ္အတြင္းတြင္သာမဟုတ္ဘဲ ၄၅-၅၀ ေက်ာ္အထိပါ ျဖစ္ပြားမႈ မ်ားျပားေနသည့္ ေရာဂါလည္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ခန္႔က ကာလသားေရာဂါ ငါးမ်ဳိးခန္႔သာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ထိုငါးမ်ဳိးအပါအ၀င္ ကာလသားေရာဂါေပါင္း တစ္နည္းအားျဖင့္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ျပန္႔ပြားေသာ ေရာဂါေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္လာၿပီျဖစ္သည္။

အျခားေရာဂါမ်ားႏွင့္မတူ ေရာဂါျဖစ္ပြားလွ်င္ ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံထားရသူ တစ္ဦးတည္းသာမက လိင္ဆက္ဆံဖက္ကိုပါ ပူးတဲြကုသရသည့္ ထိုေရာဂါသည္ ယခုေနာက္ပိုင္း ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံထားရသူမွတစ္ဆင့္ သူတို႔၏ မိသားစု၊ အိမ္ေထာင္ဖက္မ်ားဆီသို႔ ကူးစက္မႈမ်ားအေပၚ ကုသ၍မရသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားလည္း မ်ားျပားလာေၾကာင္း ကာလသားေရာဂါ အထူးကုဆရာ၀န္အခ်ဳိ႕ကေျပာသည္။

“အရင္တုန္းကေတာ့ ေဖာက္သည္ေတြမွာ ကာလသားေရာဂါ ျဖစ္ေနလို႔ ဘယ္လိုျငင္းရမလဲဆိုတဲ့ ျပႆနာေတြေတာ့ ခဏခဏ ၾကားခဲ့ရတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္းေတာ့ အဲဒီလိုျပႆနာမ်ဳိးေတြ ၾကားတာ နည္းသြားတယ္။ ဒါေပမဲ့ အိမ္ေထာင္ရွင္ေတြၾကား၊ သမီးရည္းစားေတြၾကားမွာ ကာလသားေရာဂါ ကူးစက္တာကေတာ့ ၾကားတာမ်ားလာတယ္။ ေမးျမန္းတာေတြလည္း မ်ားလာတယ္” ဟု အမ်ဳိးသမီးလိင္လုပ္သားမ်ား ကြန္ရက္မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေရာဂါပိုးအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၾကေသာ္လည္း ဘက္တီးရီးယားပိုး၊ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး၊ ကပ္ပါးမႈိပိုး၊ ပါရာဆိုက္ကပ္ပါးပိုးႏွင့္ ပ႐ိုတိုဇြားပိုးေၾကာင့္ဟူ၍ အုပ္စုမ်ား ခဲြျခားထားၿပီး ထိုပိုးမ်ားအနက္ ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆံုးမွာ ဗိုင္းရပ္စ္အမ်ဳိးအစားတြင္ ပါ၀င္ေသာ ပိုးမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ခုခံအားက်ဆင္းမႈေရာဂါ၊ လိင္အဂၤါေရယုန္ေရာဂါ၊ လိင္အဂၤါ ႂကြက္ႏို႔ေရာဂါစသည္တို႔မွာ ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသ၍ မရႏိုင္သည့္ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ခုခံအားႏွင့္ ကာလသားအထူးကုဆရာ၀န္ ႀကီး ေဒါက္တာမ်ဳိးသန္႔ကေျပာသည္။

“ေန႔စဥ္လူနာကေတာ့ မ်ားလာတယ္။ အင္တာနက္လိုေနရာေတြကေန လိင္စိတ္ကိုျဖစ္ေပၚေစတဲ့ ၾကည့္႐ႈႏိုင္တဲ့ ေနရာေတြကလည္း မ်ားလာတဲ့အခါ အတုယူၿပီး လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္က်င့္သံုးတာကေတာ့ ေရာဂါကာကြယ္မႈလည္းမရွိရင္ ေနာက္ပိုင္း ဒီ့ထက္လည္း ပိုမ်ားလာႏိုင္တယ္” ဟု ေဒါက္တာမ်ဳိးသန္႔က ေျပာသည္။

ေရာဂါကူးစက္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေရာဂါရွိသူႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံျခင္း၊ ေရာဂါရွိသူ၏ ေသြး (သို႔) ေသြးမွျပဳလုပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို အျခားသူအား ထည့္သြင္းအသံုးျပဳကုသျခင္း၊ ေရာဂါရွိသူမိခင္မွ သေႏၶသားသို႔ ကူးစက္ျခင္း၊ မသန္႔ရွင္းေသာ ေဆးထိုးအပ္၊ ခဲြစိတ္ကိရိယာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ကူးစက္ျခင္းႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ ကာလသား ေရာဂါမ်ားသည္ ေရာဂါရွိသူ၏ အေရျပားေပၚရွိ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ရာမွလည္းေကာင္း၊ ေရာဂါရွိသူ၏ အ၀တ္အထည္၊ အသံုးအေဆာင္မ်ားကို မွ်ေ၀သံုးစဲြရာမွလည္းေကာင္း ေရာဂါကူးစက္ သြားႏိုင္ေသာ္လည္း ကာလသားေရာဂါသည္ ထိုနည္းမ်ားအနက္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းမွသာ အဓိကကူးစက္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ အသက္အရြယ္မေရြး၊ က်ား၊ မ မေရြးျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အဆိုပါ ေရာဂါသည္ အခ်ဳိ႕ကာလသား ေရာဂါအထူးကု ဆရာ၀န္မ်ား၏ အဆိုအရ ေဆးခန္းမ်ားသုိ႔ လာေရာက္သူမ်ားတြင္ လူငယ္မ်ားထက္ ေငြေၾကးေျပလည္သည့္ လူႀကီးပိုင္းမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည့္တန္ဆာမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ လိင္ဆက္ဆံဖက္မ်ား၊ အေ၀းေျပးကားေမာင္းသူမ်ား၊ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ေရလုပ္သားမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးထိုးသြင္းသံုးစဲြသူမ်ား၊ အမ်ဳိးသားခ်င္း လိင္တူဆက္ဆံသူမ်ား၊ ေက်ာင္းျပင္ပေရာက္ လူငယ္မ်ား (အထူးသျဖင့္ အလုပ္လက္မဲ့လူငယ္မ်ား) မွာ ေရာဂါရလြယ္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ေ၀သည့္ ခုခံအားက်ဆင္းမႈ ကူးစက္ေရာဂါႏွင့္ ကာလသားေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရး စီမံခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကာလသားေရာဂါသည္ လိင္ဆက္ဆံမႈမ်ားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာ ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္သည့္အတြက္ ေရာဂါျဖစ္ပြားလာပါက တတ္ကၽြမ္းနားလည္သည့္ ဆရာ၀န္မ်ားထံ သြားေရာက္ကုသရန္ စိုးရြံ႕ၿပီး ႀကိတ္ကုသျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ တစ္ဦးတည္းကုသျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္တစ္ဦးမွ ျပန္႔ပြားကူးစက္ျခင္းတို႔ျဖင့္ တစ္ဦးမွတစ္ဦးသို႔ ကူးစက္ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိသည္။

ေရာဂါလကၡဏာအမ်ားစုသည္ ေရာဂါပိုးစတင္၀င္ေရာက္ရာ အဓိကေနရာျဖစ္ေသာ ဆီးလမ္းေၾကာင္း၊ လိင္အဂၤါႏွင့္ လိင္အဂၤါတစ္၀ိုက္တြင္ ေပၚထြက္ေနေလ့ရွိ ၿပီး အခ်ဳိ႕ေရာဂါမ်ားမွာ ေရာဂါပိုး ၀င္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ရက္အနည္းငယ္အတြင္း ေရာဂါလကၡဏာေပၚထြက္ၿပီး အခ်ဳိ႕မွာ အခ်ိန္ကာလၾကာၿပီးမွသာ ေပၚထြက္တတ္သည္။

အခ်ဳိ႕ေရာဂါမ်ားသည္ ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသႏိုင္ၿပီး အခ်ဳိ႕ ေရာဂါမ်ားမွာမူ ကုသ၍ မရေတာ့ေခ်။ ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသႏိုင္သည့္ ေရာဂါမ်ားတြင္ အခ်ဳိ႕ေရာဂါမ်ားမွာ ေဆးကုသမႈ ေနာက္က်သားပါက ေနာက္ဆက္တဲြႏွလံုးေရာဂါ၊ သြက္ခ်ာပါဒေရာဂါႏွင့္ လံုး၀႐ူးသြပ္သြားေသာ အျဖစ္မ်ား၊ လိင္အဂၤါ ပံုပ်က္သြားျခင္းမွအစ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကင္ဆာေရာဂါအျဖစ္သို႔ ကူးေျပာင္းသြား ေစျခင္းမ်ားလည္း ရွိသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားပါက ေမြးဖြားလာသည့္ ကေလးမ်ား၌ ေမြးရာပါ ကာလသားေရာဂါမ်ားလည္း ပါရွိၿပီး ေမြးဖြားလာႏုိင္သည္။ အေရးႀကီးေသာ ကာလသား ေရာဂါ ၁၅ မ်ိဳးခန္႔ရွိၿပီး ထုိအထဲမွ လိင္အဂၤါေရယုန္ေရာဂါ၊ ဆီးပူေညာင္းက်ေရာဂါႏွင့္ ဆစ္ဖလစ္ေရာဂါမ်ားမွာ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားၿပီး ယခုေနာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္လိုက္၊ ေပ်ာက္သြားလုိက္ျဖစ္ေလ့ရွိသည့္ ေရယုန္ေရာဂါမွာ
 ျဖစ္ပြားမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ေနေၾကာင္း ေဒါက္တာမ်ိဳးသန္႔ကေျပာသည္။

ဗုိင္းရပ္စ္ေရာဂါပိုးေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ေရယုန္ေရာဂါသည္ ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရၿပီး ၅ ရက္မွ ၁၀ ရက္ခန္႔ၾကာေသာအခါ လိင္အဂၤါတစ္၀ုိက္တြင္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားေပၚထြက္လာသည္။ လိင္အဂၤါအနာမထြက္ေပၚမီ ကိုယ္လက္မအီမသာျဖစ္ျခင္း၊ အနည္းငယ္ႏုံးခ်ည့္ျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚကာ လိင္အဂၤါေနရာမ်ားတြင္ အေရျပားနီရဲကာ သားငံရည္အဖုလံုး အုပ္စုလုိက္ထြက္လာသည္။ ထုိအဖုလံုးေလးမ်ား ေပါက္ထြက္အနာျဖစ္ျခင္း၊ အနာေဖး၊ အနာဖတ္မ်ားဖံုးေနျခင္း၊ အနာက်က္သြားျခင္း စသည့္အဆင့္မ်ား ဆက္တုိက္ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ပထမအႀကိမ္ ျဖစ္ပြားစဥ္ နာက်င္ကိုက္ခဲမႈ ေ၀ဒနာ အထုိက္အေလ်ာက္ ခံစားရတတ္သည္။

ေနာက္ပုိင္းထပ္မံျဖစ္ပြားသည့္ ေရယုန္ေရာဂါမ်ားတြင္ ခံစားရေသာေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ ပထမအႀကိမ္ျဖစ္ပြားစဥ္ခံစားရေသာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကဲ့သို႔ ျပင္းထန္ျခင္းမရွိဘဲ ေလ်ာ့ပါးသြားတတ္ၿပီး ထုိေရာဂါသည္ တစ္ႀကိမ္ျဖစ္ပြားဖူးပါက ေရာဂါသက္သာသြားၿပီးသည့္တုိင္ ေနာင္တြင္လည္း
 ေရာဂါထပ္မံကူးစက္ခံရျခင္းမရွိဘဲႏွင့္ ထပ္မံျဖစ္ပြားတတ္သည့္ ေရာဂါျဖစ္သည့္အတြက္ ကူးစက္မႈမ်ားျပားျခင္းျဖစ္သည္။

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ လႈံ႔ေဆာ္မႈ ေပးႏုိင္သည့္ ဗီဒီယို၊ ႐ုပ္ပံုမ်ား ၾကည့္႐ႈႏုိင္သည့္ မီဒီယာမ်ား မ်ားျပားလာျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ထိန္းရမည့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ေျပာင္းလဲလာျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ လိင္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားျပားလာႏုိင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းေျပာဆုိ သည္မ်ားလည္းရွိသည္။

ေရာဂါျဖစ္ပြားသူမ်ားတြင္ ကူးစက္ႏုိင္သည့္အေျခအေနကို သိေသာ္လည္း လုိက္နာမႈမရွိျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေရာဂါျဖစ္ပြားေနၾကၿပီး ထုိကဲ့သို႔လိင္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ျဖစ္ပြားသည့္ ေရာဂါမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာေစရန္ လူတိုင္းလူတုိင္း ကြန္ဒံုးကုိ က်န္းမာေရးပစၥည္းတစ္ခုအျဖစ္ လက္ခံလာႏုိင္မည္ဆုိပါက အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေရာဂါျဖစ္ပြားကူးစက္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခုခံအားက်ဆင္းမႈႏွင့္ ကာလသားေရာဂါကုသေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ကေျပာၾကားသည္။

ေရာဂါျဖစ္ပြားလာပါက မိမိသာမက မိမိအေဖာ္လည္း အတူတကြ ကုသမႈခံယူရမည့္ေရာဂါမ်ားျဖစ္ျခင္းကုိ သိရွိလိုက္နာရန္ အထူးလုိအပ္သည့္ ေရာဂါျဖစ္သည္။

Ref: 7 Day News

0 Comment Box:

Post a Comment


 

Comment Box

Followers