Saturday, February 23, 2013

မိုးယံလူရႊင္ေတာ္ဖလား

                ျမန္မာေန႕စဥ္သတင္းမွ ေျဖေဖ်ာ္ေရးက႑တစ္ခုကို ဖြင့္လိုက္တာ စာဖက္ပရိတ္သက္ေတြ စိတ္၀င္စားမယ့္ ေျဖေဖ်ာ္ေရးေတြကို အြန္လိုင္းမီဒီယာေတြရဲ႕ေဖၚျပခ်က္မ်ားအား စုစည္းေဖၚျပေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

0 Comment Box:

Post a Comment


 

Comment Box

Followers