Saturday, August 24, 2013

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းကာလ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား


ျမန္မာအယူအဆအရ သားသမီးရတနာဟု မည္သို႔ပင္ဆိုလင့္ကစား သေႏၶသားရယူလိုသူမ်ားအတြက္ ကိုယ္ဝန္ရရွိျခင္းသည္ မဂၤလာသတင္း ၊ ဝမ္းသာစရာအျဖစ္ ဆိုေပမယ့္ ကေလးယူဖို႔ အေျခအေနမေပးခင္ ကိုယ္ဝန္ရလာသူမ်ားအတြက္ ကိုယ္ဝန္ရရွိျခင္းသည္ ဝမ္းသာစရာအျဖစ္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။

မိမိသည္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အိမ္ေထာင္မႈ ျပဳသည္ဆိုကတည္းက တစ္ခါပဲျဖစ္ျဖစ္ ၊ အကာအကြယ္နဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ မကာကြယ္ပဲနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ အရြယ္ေရာက္ အမ်ိဳးသမီးတိုင္း မိမိ၏ ရာသီေသြးၿပီးဆံုးသည့္ေန႔ကိုေတာ့ လစဥ္ မွတ္မွတ္သားသား ရွိေစလိုသည္။

ထိုမွသာ ေရာဂါပဲရွိရွိ ၊ ကိုယ္ဝန္ပဲရရ ၊ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ ေသြးမေပၚလွ်င္ ထိုမွတ္သားထားသည့္ အေလ့အက်င့္က သင့္အား မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳေပမည္။
ရာသီေသြးမေပၚဘူး ။ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အတူေနခဲ့ၿပီး ကိုယ္ဝန္ရွိသည္ ။ ထိုကိုယ္ဝန္အား ေမွ်ာ္လင့္မထား ။ ယူလို႔ျဖစ္သည့္ အေျခအေန ။ ေနာက္က်မွရသည့္ ေနာင္တ ။ ဘာလုပ္သင့္သလဲ ။

ေသခ်ာစြာ စိတ္ေအးေအးထားၿပီး စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ပါ ။
မိမိကိုယ္ပိုင္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ မိမိလြယ္ထားေသာ ကိုယ္ဝန္သည္ မလိုလားအပ္ေသာ ကိုယ္ဝန္ဆိုပါစို႔ ။ သင္သိထားႏိုင္ရန္တစ္ခုမွာ သင္က သင့္သေႏၶသား၏ နတ္ဘုရား တန္ခိုးရွင္ျဖစ္သည္ဆိုျခင္းပင္။ သင္ကသာ ၎အား လူျဖစ္ခြင့္ ၊ မျဖစ္ခြင့္ကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။ သင္ကသာ ၎အား လူ႔ေလာကသို႔ ေျခခ်ခြင့္ေပးႏိုင္သည္။ သင္ကသာ ၎၏ ကမာၻျဖစ္သည္ဆိုျခင္းပင္။ 

သင့္အကာအကြယ္ျဖင့္သာ လူျဖစ္ခြင့္ရေသာ သင္၏ သေႏၶသား၏ သနားစဖြယ္ အေနအထားကို သင္မေမ့လိုက္ပါႏွင့္ ။ သင့္မိခင္က သင့္အား ကိုယ္ဝန္လြယ္ေမြးဖြားၿပီး လူ႔ေလာကသို႔အေရာက္ ေခၚေဆာင္ၿပီး မိခင္တာဝန္ေက်ခဲ့ၿပီ။ သင့္ရင္ေသြးအတြက္ သင္ကေကာ …..
ရမွေတာ့ ယူလိုက္႐ံုေပါ့ ။ လာမည့္ေဘးေျပးေတြ႔ ဆိုသူမ်ားလည္း ေသခ်ာစြာ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ေစခ်င္သည္။ ျမန္မာဆို႐ိုးစကားတစ္ခုလို မ်က္ေတာင္တဆံုး မၾကည့္ပါႏွင့္ ။ မ်က္စိတဆံုးၾကည့္ပါ။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလႏွင့္ ကေလးေမြးဖြားၿပီးသည့္အထိ မၾကည့္ဘဲ မိမိေမြးဖြားလာမည့္ ထိုကေလး၏ စားေသာက္ေနထိုင္ေရး ၊ ပညာေရး ၊ က်န္းမာေရး ၊ အဖက္ဖက္က လူတလံုးသူတလံုးျဖစ္ၿပီး မိမိေျခေထာက္ေပၚ ရပ္တည္ႏိုင္သည္အထိ ေထာက္ပံ့ႏိုင္ပါ့မလား ။ 
သစ္ပင္တစ္ပင္လို ဓါတ္ေျမၾသဇာ ၊ ေနေရာင္ျခည္ႏွင့္ ေရေလာင္းေပး႐ံုျဖင့္ ႀကီးထြားလာေစသလို ကေလးငယ္တစ္ဦးကို လိုအပ္သည့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပး႐ံုျဖင့္ မ်က္ႏွာလႊဲမထားသင့္ေပ။ ကေလးသည္ လူတစ္ဦးေပမို႔ လူငယ္လူရြယ္ ၊ လူႀကီး ျဖစ္လာမည့္ ထိုကေလးငယ္၏ စိတ္ေပ်ာ္႐ႊင္မႈ ၊ စိတ္ခံစားခ်က္ကိုလည္း ထည့္ကို စဥ္းစားရေပမည္။ မိမိ မေပ်ာ္သည့္ အိမ္ေထာင္စုထဲသို႔ အျပစ္မဲ့ကေလးအား မႀကီးျပင္းလာပါေစႏွင့္။ ကေလးငယ္တိုင္းသည္ ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ႀကီးျပင္းလာသင့္သည္။

သေႏၶသားျဖစ္လာျခင္း သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား
အမ်ိဳးသား၏မ်ိဳးဥႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး၏မ်ိဳးဥ ေပါင္းစပ္ၿပီး ၂၄နာရီမွ ၃၆နာရီအၾကား ျဖစ္ပြားလာသည့္ ေအာင္ျမင္ေသာ သေႏၶသားဥသည္ သားအိမ္အတြင္းသို႔ေရာက္ဖို႔ ရက္သတၱပတ္ တစ္ပတ္ၾကာေၾကာင္း သိရသည္။
ထိုကဲ့သို႔ သြားေနစဥ္ blastocyst ဟုေခၚသည့္ သေႏၶသားေလာင္းျဖစ္လာမည့္ ဆဲလ္အစုေဝးသည္ ectoderm ဟုေခၚသည့္ အေရျပားႏွင့္ အာ႐ံုေၾကာဖြဲ႔စည္းမႈစနစ္ ျဖစ္လာမည့္အလႊာ ၊ endoderm ဟုေခၚသည့္ အစာေခ်ျခင္းႏွင့္ အသက္႐ွဴမႈစနစ္ ျဖစ္လႊာမည့္အလႊာ ၊ mesoderm ဟုေခၚသည့္ ႂကြက္သားႏွင့္ အ႐ိုးအဆစ္စနစ္ျဖစ္လာမည့္အလႊာ ဟူ၍ အလႊာသံုးလႊာ စတင္ျဖစ္ေပၚလာကာ သားအိမ္အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိပါက သားအိမ္အတြင္းေျမႇး၌ ခိုကပ္၍ စတင္ႀကီးထြားလာေတာ့သည္။

သားအိမ္အတြင္းတြယ္ကပ္ၿပီး ရက္သတၱပတ္ (၈)ပတ္အတြင္းမွာေတာ့ မတူေသာ ေျပာင္းလဲဖြံၿဖိဳးျခင္းမ်ားျဖင့္ သေႏၶသားေလာင္းဟာ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာၿပီး အခ်င္းႏွင့္ ခ်က္ႀကိဳးျဖစ္ေပၚလာေတာ့သည္။ ထိုကာလမ်ားအတြင္း သေႏၶသားေလာင္းသည္ လက္ေခ်ာင္း ၊ေျခေခ်ာင္း ၊မ်က္လံုး ၊ ႏွာေခါင္း ၊ နားတို႔ဟာ ပီျပင္လာၿပီး ကိုယ္လံုးကိုယ္ထည္ အၾကမ္းဖ်င္းႏွင့္ အာ႐ံုေၾကာဖြဲ႔စည္းမႈအဆင့္အထိ တိုးတက္ျဖစ္ေပၚလာသည္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလကို အပိုင္းသံုးပိုင္းခြဲျခားႏိုင္သည္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ ပထမသံုးလတာ ကာလအတြင္း မိမိသေႏၶသားသည္ စကၠန္႔ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေန၍ မိမိကိုယ္တြင္း ဟိုမုန္းမ်ား ေျပာင္းလဲေနေသာေၾကာင့္ အေနအထိုင္ မၾကည္သာျခင္း ၊ မူးေဝပ်ိဳ႕အန္ျခင္း ၊ အားကုန္ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္သလို ျဖစ္ေနျခင္းတို႔ ရွိတတ္သည္။

ပထမသံုးလတာကာလတြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္တိုင္း ထိုသို႔ ျဖစ္ေပၚမည္ဟုေတာ့ မဆိုလို ။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဟိုမုန္းတုန္႔ျပန္မႈမတူႏိုင္သလို ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည့္ မိခင္ျဖစ္ဦးေတာ့ တစ္သားႏွင့္ တစ္သား ျဖစ္ေပၚခံစားမႈတို႔သည့္ တူခ်င္မွ တူေပလိမ့္မည္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည့္ ေလးလတာကာလအတြင္း ေရာက္လာသည္ဆိုပါက မစားမေသာက္ႏိုင္ ပ်ိဳ႕အန္ျခင္းမ်ား အနည္းႏွင့္အမ်ား သက္သာလာကာ အစားအေသာက္ စားခ်င္စိတ္ ျပန္ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလ ေလးလေက်ာ္ ငါးလအထိ ထိုသို႔မျဖစ္လာပါက မိမိ ကိုယ္ဝန္အပ္ထားေသာ ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးသင့္သည္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလ ေလးလမွ ေျခာက္လအခ်ိန္သည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ ကာလတေလ်ာက္၌ အသက္သာ အေပါ့ပါးဆံုးဟု ကၽြန္မ၏လက္ေတြ႔ ခံစားမႈျဖင့္ ဆိုခ်င္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပထမသံုးလကလို မစားမေသာက္ ပ်ိဳ႕အန္ၿပီး မအီမသာျဖစ္ျခင္းမ်ိဳး မရွိသလို မိမိေျခေထာက္ မိမိျပန္မျမင္သည္အထိ မိမိကိုယ္ဝန္ကို အခ်ိန္နဲ႔အမွ် အထူးသတိထားရျခင္းမ်ိဳး မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ကိုယ္ဝန္ေလးလမွ စတင္၍ မိမိကိုယ္ထဲ ကေလးရွိေနသည္ကို ကေလး၏ လႈပ္ရွားမႈအရ သိႏိုင္သည္။ ထိုကာလမတိုင္မီ ကိုယ္ဝန္သံုးလခန္႔တြင္မူ ကေလး၏ ႏွလံုးခုန္သံကို ဗိုက္ေပၚလက္တင္ၿပီး အာရံုစူးစိုက္ သိရွိႏိုင္ေပသည္။ ကေလး၏ ႏွလံုးခုန္သံႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈသည္ ကိုယ္ဝန္ေလးလမွသည္ လရင့္လာေလေလ ပိုသိသာေလျဖစ္သည္။

ကေလးႏွလံုးမခုန္ေတာ့လွ်င္ ၊ ကေလးမလႈပ္ေတာ့လွ်င္ ေဆး႐ံုသို႔ အျမန္သြားသင့္သည္ဟု ဆိုထားေသာ္လည္း ကေလးမလႈပ္လွ်င္ ၊ ကေလးႏွလံုးမခုန္ေတာ့လွ်င္ စိတ္ေလာမႀကီးဘဲ စိတ္ေအးေအးထားပါ။ ကေလးအိပ္ေပ်ာ္ေနေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။
ထိုအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ေရေအးေအးေသာက္ၾကည့္ပါ ။ ဟာသကားၾကည့္ၿပီး ရယ္ၾကည့္ပါ။ ျမဴးႂကြသည့္သီခ်င္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ နားေထာင္ၾကည့္ပါ။ လမ္းထေလွ်ာက္ၾကည့္ပါ။ ထိုကဲ့သို႔ ျပဳမူလႈပ္ရွားပါလ်က္ နာရီအနည္းငယ္အတြင္း ဗိုက္ထဲမွကေလး ဘာမွလႈပ္ရွားမႈ မရွိပါမွ  ေဆး႐ံုသြားသင့္သည္။

တတိယ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ကာလျဖစ္သည့္ ကိုယ္ဝန္(၇)လမွ (၉)လအတြင္းတြင္မူ ကိုယ္ဝန္လရင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် ေနရထိုင္ရ ခက္ခဲလာသည္။ ထိုအခါမွ မေပါ့မပါးဆိုသည့္ ျမန္မာစကားမွာ ေလးနက္လာေပေတာ့သည္။ ကိုယ္ဝန္ရင့္လာၿပီး မိမိေျခမိမိမျမင္ရ ၊တကယ့္ကို မေပါ့မပါးႀကီးႏွင့္မို႔ ထိုင္လွ်င္လဲခက္ ၊ ထလဲခက္ ၊ လမ္းေလွ်ာက္လဲခက္သလို အိပ္လွ်င္လဲ ခက္ေပေတာ့သည္။

ကိုယ္ဝန္လရင့္လာပါက ကေလး၏လႈပ္ရွားမႈ ပိုမ်ားလာသလို ကေလးက ပိုသန္လာေသာေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ အအိပ္အေန နည္းလာတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အိပ္ခ်င္စိတ္ရွိသည့္အခ်ိန္ အိပ္ခ်လိုက္ႏိုင္ကာမွ ပိုအားရွိေပမည္။ အလုပ္လုပ္သည့္ မိခင္မ်ားအဖို႔ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈ ၊ အားယုတ္ေလ်ာ့မႈမ်ားကို ထိုကာလမ်ားတြင္ ပိုခံစားရလိမ့္မည္။

ႏိုင္ငံတကာတြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအား ရက္သတၱျဖင့္တြက္ကာ ရက္သတၱပတ္ (၄၀)စြန္းစြန္း သို႔မဟုတ္ (၄၁)ပတ္တြင္ သေႏၶသားအား ေန႔ေစ့လေစ့ ဖြားျမင္သည္ဟု အလြယ္တကူ မွတ္ယူႏိုင္သည္။ သို႔ေပမယ့္ ရက္သတၱပတ္ (၃၈)ပတ္မွသည္ ရက္သတၱပတ္(၄၀)အတြင္း သေႏၶသားအား ဖြားျမင္ႏိုင္ေပသည္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိသိလိုသည့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္အခ်က္မ်ား အေသးစိတ္ကို ဤေနရာ၌ ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး ၾကည့္႐ႈေလ့လာႏိုင္သည္။
ကၽြန္မကိုယ္တိုင္ ပထမဆံုးေမြးဖြားသည့္ သားဦးလည္းျဖစ္ ၊ စကၤာပူႏိုင္ငံ၌ ေမြးဖြားလာသည့္ ကေလးမို႔ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၌ ဘယ္လို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ ဆိုသည္ေတာ့ မသိေပ။ (ကမာၻတဝွမ္းရွိ မိခင္တို႔ မိမိကိုယ္ေတြ႔ကို မွ်ေဝလိုပါက Comment မ်ားျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳၿပီး မွ်ေဝႏိုင္သည္။ ကၽြန္မ မသိေသာ အရာမ်ား အမ်ားအျပားရွိႏိုင္သည္ေလ။)

စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ ရက္သတၱပတ္ (၃၈)ပတ္ မတိုင္မီ ကိုယ္ဝန္မေလွ်ာေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ အလြန္ခက္ခဲသည့္ အေျခအေနမွလြဲ၍ ကေလးအား ေတာ္႐ံုမေမြးဖြားေစေပ။
ဗိုက္နာသည္ကို ဘာမွန္းမသိေသာ ကၽြန္မသည္ အိမ္သာသို႔ အေလးသြားလိုသည္ထင္ကာ ခဏ ၊ ခဏဝင္ၿပီး အေလးသြားလိုက္ အေပါ့သြားလိုက္ လုပ္ေနခဲ့ေပမယ့္ ဗိုက္နာေနမွန္း မသိခဲ့ေပ။ အျခားနားလည္သူက ဒါဟာ ကေလးေမြးခ်င္လို႔ဟု ေျပာလာမွ ဒါဗိုက္နာတာလားဟု ရယ္ခ်င္ပက္က်ိႏွင့္ ကိုယ္ဝန္(၃၄)ပတ္ျဖင့္ ေဆး႐ံုတက္လိုက္ရေသးသည္။

စက္မ်ားျဖင့္ စမ္းသပ္ေသာအခါ သားအိမ္ညႇစ္အားေပး၍ ကေလးက ႐ုန္းကန္ၿပီး အျပင္သို႔ထြက္လာခ်င္တာ အမွန္လည္း ျဖစ္ေနသည္ ။ သို႔ေပမယ့္ ေရမဆင္း ၊ ေသြးမဆင္းပါ။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ သားအိမ္ညႇစ္အားမလာေအာင္ ေဆးသြင္းထိန္းၿပီး ထိုကိုယ္ဝန္ အနည္းဆံုး (၃၈)ပတ္အထိ ၿမဲေစဖို႔ ၎တို႔က ႀကိဳးစားအားထုတ္ခဲ့ၾကသည္။

ကိုယ္ဝန္(၃၈)ပတ္မတိုင္မီ ေမြးလာေသာ ကေလးငယ္မ်ားသည္ သားအိမ္အတြင္း ၎တို႔ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးရမည့္ က်န္အဆင့္မ်ားအား မဖြံ႔ၿဖိဳးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေရရွည္ ကေလးက်န္းမာေရး ၊ ေရာဂါခုခံႏိုင္အား စသျဖင့္တို႔တြင္ သာမန္ကေလးမ်ားေလာက္ မေကာင္းေသာေၾကာင့္ ဟုဆိုသည္။ ထိုအႏၱရာယ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔ ကေလးငယ္ကို မိခင္၏သားအိမ္အတြင္း ၎ဖြံ႔ၿဖိဳးရမည့္ အဆင့္မ်ားအား ဆက္လက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေစၿပီး သေႏၶသားအား ထိန္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ဗိုက္နာမွ သြားေမြးမည္ဟု မဆံုးျဖတ္ဘဲ ေန႔ေကာင္းရက္ျမတ္ေရြးၿပီး ကေလးေမြးဖြားလိုေသာ မိခင္မ်ားသည္ မိမိ ေမြးဖြားမည္ဟု သတ္မွတ္ထားခ်ိန္ထက္ အေစာဆံုး သံုးပတ္မွသည္ မိမိေမြးခ်င္ေသာရက္အားေရြး၍ ဆရာဝန္အား တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။

ဗိုက္ခြဲေမြးမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ထားသူမ်ားအတြက္ ထူးထူးေထြေထြ ျပႆနာမရွိေပမယ့္ ေန႔ေရြးၿပီး ႐ိုး႐ိုးေမြးခ်င္သူမ်ားကလည္း မိမိ ေမြးခ်င္သည့္ရက္ကို ဆရာဝန္ႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။ ဆရာဝန္က ကေလးအေနအထား ၊ သားအိမ္အေနအထား စသျဖင့္တို႔ကိုၾကည့္ၿပီး သားအိမ္ပြင့္ေဆးသြင္းၿပီး ေမြးဖြားႏိုင္ၾကသည္။

လူေတြထဲမွာမွ ကေလးတစ္ဦးကို ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္တဲ့ မိခင္ျဖစ္ရတာ ဘယ္ေလာက္ဂုဏ္ယူဖို႔ ေကာင္းတဲ့အျဖစ္လဲေနာ္ ။ ပထမဆံုးျမင္ေတြ႔ခြင့္ရတဲ့ သားသမီးရဲ႕မ်က္ႏွာ ျမင္လိုက္စဥ္ခဏ ေပ်ာ္႐ႊင္ၾကည္ႏူးမႈကို မိဘကလြဲလို႔ ဘယ္သူပိုနားလည္ႏိုင္မလဲ။
ကိုးကား – wiki
ရတု(burmesehearts.com)

0 Comment Box:

Post a Comment


 

Comment Box

Followers