Wednesday, August 28, 2013

ရြာျပန္ခ်ိန္တြင္ ရြာေပ်ာက္ၿပီ ...။


 
 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးခင္းျဖစ္ၿပီး သိပ္မၾကာခင္မွာပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ဘက္ျဖစ္ေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံတြင္လည္း ဘဂၤလီကုလားတို႕မွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ရခိုင္၊ ၿမိဳ၊ သက္၊ ဒိုင္နက္၊ ဟိႏၵဴတို႕၏ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦးမ်ားကို ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည္။ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္မ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ ဟိႏၵဴတို႕၏ ဘာသာေရးေက်ာင္းမ်ားအျပင္ သူတို႕ႏွင့္ ဘာသာမတူသူမ်ားကို သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ ထုိနည္းတူစြာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံနယ္စပ္ၾကားတြင္လည္း အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တာဘာလ(၁၉/၃၀)ရက္မ်ားတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ ဘဂၤလီကုလားတို႕၏ ေမတၱာႀကီးမားပံုေၾကာင္း စစ္တေကာင္းနယ္၊ ေကာ့စ္ဘဇာနယ္ ၊ ပန္း၀ါ၊ ကယုေခ်ာင္းတို႕သည္ အဆိုးအရြားဆံုး ခံစားခဲ့ရသည္။ ဘဂၤလီတို႕၏ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင္း ဗုဒၶဘာဘန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း (၂၄)ေက်ာင္း၊ သိမ္(၂)ေဆာင္၊ ေရွးေဟာင္းေလ်ာင္ေတာ္မူ တစ္ဆူ၊ လူေနအိမ္ (၁၀၀)ေက်ာ္၊ ဗုဒၶရုပ္ပြါးေတာ္မ်ား၊ ဘုန္းႀကီးရဟန္မ်ား၊ မရမာ၊ ရခိုင္၊ ၿမိဳ၊ သက္တို႕သည္ ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ေသာ ရခိုင္၊ ၿမိဳ၊ သက္၊ ဒိုင္နက္ႏွင့္ ဟိႏၵဴတို႕မွာ မေနရဲေတာ့ဘဲ နီးစပ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ဘက္ ရခိုင္ဘက္အျခမ္းကို ထြက္ေျပးလာၾကသည္။ ေန႕စဥ္ႏွင့္ အမွ် ရခိုင္ျပည္နယ္သို႕ လာေရာက္ ခိုလံုၾကသည္။ ယခုဆုိလွ်င္ ဒုကၡသည္ေပါင္း (၁၀၀၀)ေက်ာ္ၿပီးဟု သိရွိရသည္။ သို႕ေသာ္လည္း သူတို႕ကိုကား ယူအန္အဖဲြ႕အစည္းအပါအ၀င္ ၊ ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႕(NGO)မ်ားမွ ဒုကၡသည္အျဖစ္ မသတ္မွတ္ဘဲ Return Home လို႕ သတ္မွတ္ၿပီး မည့္သည္ အကူးအညီကိုမွ် မေပးအပ္ခဲ့ေပ။ ျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ ယူအန္စားနပ္ရိကၡာအဖဲြ႕(WFP)မွ ေလာေလာဆယ္ စားေသာက္ဖို႕အတြက္ လူ႕သားဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးအျဖစ္ တစ္္မိသားစုလွ်င္ ဆန္တစ္အိတ္စီကိုသာ ေပးခဲ့သည္။ သူတို႕ကို တစ္ဖက္ႏုိင္ငံတြင္ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈေၾကာင္း ထြက္ေျပးလာရသည့္ ဒုကၡသည္အျဖစ္ မသတ္မွတ္ဘဲ အိမ္လာသူ(Return Home)လုိ႕ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ဘာေၾကာင္း ဒုကၡအျဖစ္ မသတ္မွတ္သလဲ။ အိမ္ျပန္လာသူအျဖစ္ အဘယ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ရသလဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရမွလည္း လူသားဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးအရ ကူးညီလက္ခံေပးခဲ့သည္။ သူတို႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမဟုတ္၊ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ သူတို႔သည္ အမိျမန္မာႏိုင္ငံသား အစစ္အမွန္ျဖစ္သည္။ လမ္းေလ်ာက္ရင္း လမ္းေပ်ာက္သြားသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ရြာျပန္လာခ်ိန္တြင္ ရြာေပ်ာက္ခံရသူမ်ားျဖစ္ေနသည္ကိုကား မေမ့အပ္ေပ။

သမိုင္းေၾကာင္းကိုအရ သူတို႕သည္ မိဘ ဘိုးဘြားတို႕၏ ေျမကို ျပန္လာၾကျခင္းသည္ကား အမွန္ပင္။ ဒီေနရာသည္ သူတို႕၏ အိမ္၊ သူတို႕၏ ဘိုးဘြားမ်ားမွ ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာ၊ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ၊ ေသြးေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ တည္ေဆာက္ေပးခဲ့သည့္ ေျမျဖစ္သည္။ တစ္နယ္ တစ္ေက်တြင္ ေႏြးေထြးမႈမရွိသည့္အခါ မိဘရိပ္ကို ခိုလံုဖို႕ လားေရာက္ၾကသည့္ သားသမီးတို႕သည္ တည္ခိုစရာမွ ေႏြးေထြးမႈကို မေပးႏိုင္ေတာ့ဘဲ ရြာေပ်ာက္ ဘ၀ကို ေရာက္ခဲ့ရသည္မွာ ရင္နာစရာ ေကာင္းလွသည္။

ရခိုင္ဘုရင္ အဆက္ဆက္အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္အခါက ပစၦိမေဒသဟု ေခၚတြင္းေသာ အေနာက္ငယ္ဟုေခၚေသာ ပန္း၀ါျမစ္၏ ျမစ္ကမ္းနဖူးေပၚတြင္ တည္ထားခဲ့ေသာ ပန္း၀ါ(ရာမူ)ၿမိဳ႕၊ ေအာင္ခ်မ္းသာၿမိဳ႕(ခ) ဖေလာင္းခ်ိပ္(ခ) ေကာ့ပဇာၿမိဳ႕၊ ေဂၚေတာပလႅင္ၿမိဳ႕၊ ရီႀကိဳင္ေခ်ာင္း၊ ပန္းေခ်ာင္း၊ ပန္းသိရီေခ်ာင္း၊ ရဲဇူးေခ်ာင္း၊ ေကာက္ကတန္၊ သလူေတာင္ထိ၊ အူခ်ာ၊ နီလာ(ညီးလား)၊ ကယုေခ်ာင္း(တက္ကန) ေခ်ာင္းထိဆိုသည္။ ကယုေခ်ာင္းမွ ေတာင္ဖက္ ဖေလာင္းခ်ိပ္ထိ မိုင္(၆၀)၊ ကယုေခ်ာင္းမွ ေတာင္ဖက္ ရွင္မျဖဴ၊ ရွင္မညိဳထိ (၉)မိုင္၊ ပန္း၀ါႏွင့္ ဖေလာင္းခ်ိပ္ၾကား (၁၀)မိုင္၊ ေလာင္းခ်ိပ္ႏွင့္ ေဂၚေတာပလႅင္ထိ (၂၀)မိုင္၊ ကယုေခ်ာင္းမွ ေဂၚေတာပလႅင္ထိ (၃၀)မိုင္၊ တကၠနက္မွ စစ္တေကာင္းထိ မုိင္ (၁၂၀)ထိ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ေၾကာင္းကို ေတြ႕ရသည္။ (ရခိုင္ယဥ္ေက်းမႈ-၉၊ စာ-၁၄၀) ရခိုင္သမိုင္းတို႕တြင္ ရခိုင္နယ္နိမိတ္ထဲတြင္ တည္ရွိခဲ့သည္။ ထို႕အျပင္ “ေထာင္” တိုင္းျပည္ေထာင္မ်ား တည္ေဆာင္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မာန္တိုင္းကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။
“ေထာင္”ဆိုသည္မွာ ျပည္ေထာင္၊ ၿမိဳ႕ေထာင္၊ ရြာေထာင္”ကို ဆိုလိုသည္။ ရခိုင္ဘုရင္မ်ားလက္ထက္တြင္ ပထမဦးဆံုး “ေထာင္”(၇)ေထာင္ကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ (၁) ေသာတိ ံသုမူရေထာင္(ယခု-တိပူရ/ႀတိပူရေထာင္) (၂) မဏိပူရေထာင္ (၃) အာသံေထာင္ (၄) ဗိုလ္မင္းေထာင္ (၅) ဖလံေထာင္ (၆) သက္ေထာင္ (၇) ၿမံဳေထာင္ တို႕ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ထို႕ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တစ္ခုလံုးတြင္ “ေထာင္”ေပါင္း (၆၄)ေထာင္ထိရွိခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ (ရခိုင္ရာဇ၀င္သစ္က်မ္း) ယခုအခါ ရခိုင္တို႕၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားယိုင္လဲမႈႏွင့္အတူ တိုင္းေထာင္ ၊ ျပည္ေထာင္တုိ႕သည္ အစိပ္စိပ္ အမႊာမႊာကဲြျပားခဲ့ရၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕ တစ္၀က္တြင္္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပိုက္နက္နယ္ပယ္မွ ခဲြထုတ္ေပးလိုက္ရသည္။ ဗိုလ္မင္းေထာင္၊ သက္ေထာင္၊ ၿမံဳေထာင္၊ ဖလံေထာင္တို႕သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္ပယ္ထဲကို ခဲြေပးလိုက္ရၿပီး မဏိပူရေထာင္၊ အာသံေထာင္၊ ေသာတိ ံပူရေထာင္တို႕ကို အိႏၵိယႏိုင္ငံထဲကို ထည့္ေပးလိုက္ရသည္။ ထိုအရပ္ ထိုေဒသတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားသည္ ရခိုင္တို႕၏ ေသြးခ်င္း၊ မ်ိဳးခ်င္း၊ ညီအစ္ကိုမ်ားျဖစ္သည္။ ပင္မ ဓည၀တီ၊ ေ၀သာလီ၊ ေလးၿမိဳ႕၊ ေျမာက္ဦး ေခတ္တို႕မွ က်န္ရစ္ခဲ့သည္ မ်ိဳးဆက္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဇမၺဴဒီပါ လက္ယာေတာင္ကၽြန္းတြင္ အတူတကြေနထိုင္ခဲ့ရၿပီး ကၽြန္းကဲြ၊ ေခ်ာင္းျခားေသာအခါ ညီီအစ္ကိုခ်င္းလည္း အေနေ၀းခဲ့ရသည္။

ရခိုင္ထီးနန္းသည္ စည္းလံုးမႈ ၿပိဳကဲြၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင္း ၁၁၄၆ ခုႏွစ္မွာ ရခိုင္တို႕၏ ထီးနန္းသည္ ဗမာအင္ပါယာ အမပူရဘုရင္ ဘိုးေတာ္ဘုရားလက္ေအာက္ကို က်ဆံုးခဲ့ရၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕တစ္၀က္သို႕ ေဒသမ်ားသို႕ ဗမာတို႕၏ ခ်ဳပ္အုပ္ေရး ယႏၲရား မသက္ေရာက္ခဲ့ဘဲ က်န္ရစ္ေနေသ ေဒသမ်ားလည္းရွိခဲ့သည္။ ဗမာဘုရင္၏ လက္ေအာက္တြင္ မေနလလိုသူမ်ားသည္ ဗမာဘုရင္တို႕၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ လက္လွမ္းမမွီရာမ်ားသို႕ ဒုကၡသည္အျဖစ္ ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။ အထူးသျဖင့္ ရခိုင္တို႕သည္ ရခိုင္တို႕ရွိရာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေဒသမ်ားသို႕ ထြက္ေျပး ခိုလံုခဲ့ၾကသည္။

၁၇၅၇ ခုႏွစ္တြင္ ကပင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္(အိႏၵိယပိုက္နက္)ေဒသသည္ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံထက္ ႏွစ္ေပါင္း (၉၀)ၾကာက်ေရာက္ခဲ့ၿပီး ရခိုင္တစ္ခ်ိဳ႕သည္ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္တြင္ က်ေရာက္လွ်က္ရွိခဲ့သည္။ ၁၈၂၄ ခုနွစ္တြင္ ပထမ ျမန္မာ-အဂၤလိပ္စစ္ပဲြတြင္ ရခိုင္ႏွင့္ တနလၤာရီေဒသည္ အဂၤလိပ္ကို လက္ေအာက္ကို က်ေရာက္ခဲ့ၿပီး ရခိုင္တို႕၏ နယ္ေျမသည္လည္း ကမာၻေျမပံုထဲတြင္ ေ၀ခဲြမရဘဲ ပေပ်ာက္ခဲ့ရသည္။ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရေသာအခါ ရခုိင္ပိုင္ ေျမပံုသည္ အေနာက္ဖက္ နတ္ျမစ္၀မွ ခဲြျခမ္းလိုက္ၿပီး တစ္္ခ်ိဳ႕ ရခိုင္တို႕သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံထဲတြင္ ၀င္ပါသြားခဲ့ရၿပီး ပင္မ ရခိုင္ျပည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ထဲတြင္ က်န္ရစ္ခဲ့သည္။

ဤကဲ့သို႕ ထီးၿပိဳင္ နန္းၿပိဳင္ဘ၀ျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာကို ရိုးေျမက် သက္၀င္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္လာခဲ့ၾကေသာ ရခိုင္တို႕သည္ ဘယ္ေနရာကို ေရာက္ေရာက္ ဘယ္ေဒမွာ ေနေန ဗုဒၶဘာသာကလဲြၿပီး တစ္ခုကိုမွ် မကိုးကြယ္ခဲ့ေခ်။ ယခု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ ေနထုိင္ရေသာ ရခုိင္၊ သက္၊ ၿမိဳတို႕သည္ ဗုဒၶဘာသာကိုသာ ကိုးကြယ္ၿပီး မိစၦာတို႕၏ တိုက္ဖ်က္မႈေၾကာင္း မလံုၿခံဳေတာဘဲ အဖျပည္သို႕ ထြက္ေျပးလာေရာက္ ခိုလံုၾကသည္။ သို႕ေသာ္လည္း အဖျပည္တြင္ ၀င္ကစြပ္ မိစၦာတို႕မွ ထႀကြ ပုန္ကန္ေနသျဖင့္ အဖျပည္လည္း မေအးခ်မ္းႏိုင္ေသာေၾကာင္း ေႏြးေထြးမႈ ဓာတ္ကို မေပးခဲ့ႏိုင္ေခ်။ သို႕ေသာ္ ယခုလာေရာက္ ခိုလံုသူမ်ားသည္ အမိျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ တကယ့္ေသြးရင္းသားရင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင္း အမိျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးမွ မလစ္ရႈဘဲ သူတို႕ကို ညီရင္းပမာ ေဖးကူလွ်က္ ကူညီေပးေစခ်င္သည္ကား အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။ သူတို႕ ရြာကို ျပန္လာၾကေခ်ၿပီး က်ေနာ္တို႕ကား သူတို႕အတြက္ ရြာမေပ်ာက္ဖို႕ ေဖးမကူညီဖို႕အတြက္ ညီအစ္ကို ပီးသၾကပါစို႕။

ေ၀ဟင္ေအာင္
၂၈၊ ၈၊ ၂၀၁၃။
Wai Hun Aung
 

0 Comment Box:

Post a Comment


 

Comment Box

Followers