Sunday, September 15, 2013

သမၼတက တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ကုိ ေရြးခ်ယ္သည့္စနစ္ လက္ရွိတရားစီရင္ေရးအတြက္ စဥ္းစားစရာတစ္ခုျဖစ္ေနဟုဆို

 
၂၀၀၈ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတက ျပည္ေထာင္စုတရား သူႀကီးခ်ဳပ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ သည့္စနစ္မွာ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ တရားစီရင္ေရး၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးအတြက္ စဥ္းစားစရာတစ္ခု ျဖစ္ေနသည့္အျပင္ ျပည္သူလူထု ယံုၾကည္ေသာ အမွီအခိုအေႏွာင္ အဖဲြ႕ကင္း၍လြတ္လပ္ေသာတရား စီရင္ေရးစနစ္တစ္ခု ျဖစ္လာေရး အတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေန ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္တစ္ဦးႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ျပည္သူ႔ေရးရာ  စီမံခန္႔ခဲြမႈ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ ေမာင္ဦးက ဆုိသည္။


““အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းကေနၿပီး ေတာ့ တရားေရးပိုင္းကို ၀င္စြက္ ဖက္တယ္ ဆုိတဲ့ သေဘာသက္ ေရာက္ေနတာေတြရွိမေနသင့္ ေတာ့ဘူး။ သမုိင္းေၾကာင္းအရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းရဲ႕ေစစားမႈ အတုိင္းတရားစီရင္ေရးအဖဲြ႕ေတြ က စီရင္ခဲ့ရတာေတြအမ်ားႀကီးပဲ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းက တရားေရးကို ၀င္စြက္ဖက္တယ္ဆုိတာကို ေျပာ ခ်င္တာပါ။ တရားေရးမ႑ိဳင္မွာ အႀကီးဆံုးျဖစ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ကို လက္ရွိဖဲြ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရဆုိရင္ သမ္ၼတႀကီးက တိုက္႐ိုက္ေရြးခ်ယ္ တဲ့သေဘာမ်ိဳးျဖစ္ေနတယ္။ ဒါ ေတြဟာလည္း လက္ရွိျမန္မာ ႏုိင္ငံတရားစီရင္ေရး၊မ႑ိဳင္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ စဥ္းစား စရာတစ္ခုျဖစ္ေနတယ္။ အမွန္ တကယ္ေတာ့   ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္အႀကီးအကဲဟာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႀကီးရဲ႕ တုိက္႐ိုက္ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္မႈနဲ႔ ျဖစ္ လာတဲ့သူဆုိရင္ေတာ့ ပိုေကာင္း တာေပါ့ဗ်ာ။ ဒါေတြဟာ တရား ေရးမ႑ိဳင္ တည့္မတ္ႀကံ့ခိုင္ေစ ေရး၊ ျပည္သူေတြယံုၾကည္လက္ခံ လာေစေရးတုိ႔အတြက္ အေရး ႀကီးတဲ့အခ်က္၊   ျပဳျပင္သင့္တဲ့ အခ်က္ေတြပါ””ဟု ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ ေမာင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။


၂၀၀၈ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အခန္း(၆)၌ ႏုိင္ငံ ေတာ္သမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိသည့္ပုဂ္ၢိဳလ္အားျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ခန္႔အပ္ရ မည္ဟုေဖာ္ျပထားသည့္အျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမ္ၼတသည္ ျပည္ ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းကာ ျပည္ေထာင္စုတရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ား အျဖစ္ ခန္႔အပ္သင့္ေသာ ပုဂ္ၢိဳလ္ မ်ား၏ အမည္စာရင္းကုိ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္း သေဘာတူညီခ်က္ရယူရမည္ဟု ျပ႒ာန္းပါရွိထားသည္။  
ခန္႔ခန္႔(ဒႆနိက)
HOT NEWS

0 Comment Box:

Post a Comment


 

Comment Box

Followers