Monday, September 2, 2013

အိတ္ေပါက္ျဖင့္ ဖါးေကာက္ေနေသာ စစ္သည္တို႔၏ ေန႔စဥ္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး

မြမ္းမံသင္တန္းတစ္ခုသုိ႔ တက္ေရာက္ေနတဲ့ အရာရွိတပ္မေတာ္သားမ်ား
ေပးပို႔သူ - ေ၀ဟင္ (တပ္မေတာ္ေလ အရာရွိတစ္ဦး)
စာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ားခင္ဗ်ား
ယေန႔ စစ္အာဏာရွင္ေတြက စစ္သည္မ်ားအား ရိကၡာစိုေငြ၊ ရိကၡာေျခာက္ႏွင့္ လစာမ်ား အေပၚ က်ပ္ေငြ (၂၀၀၀၀) ထပ္မံ တိုးေပးလိုက္သည္ကို တာ၀န္ေက်ၿပီဟု မ်က္ႏွာလဲြခဲပစ္ သေဘာထားၾကပံု၊ ေအာက္ေျခ အရာရွိ/စစ္သည္မ်ားအေနျဖင့္ ရရွိေသာ ရိကၡာစိုေငြဟာ က်ပ္ေငြ (၃၀၀) တိုးလိုက္ေသာ္လည္း ခ်င့္ခ်ိန္သုံးေနရၿပီး အထူးသျဖင့္ မိသားစုမ်ားေသာ အိမ္ေထာင္သည္မ်ား အဖို႔ အေၾကြး သံသရာထဲမွ ႐ုန္းမထြက္ႏိုင္ေသးပုံ ေတြကို ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ အျဖစ္ ပင္တိုင္ ေဆာင္းပါးရွင္ တပ္မေတာ္ (ေလ) အရာရွိ ေ၀ဟင္မွ စည္းလုံးျခင္းရဲ႕ အင္အား ၀က္ဘ္ဆိုဒ္သို႔ ေပးပို႔လာပါတယ္။ ယခုလို ေပးပို႔လာတ့ဲအတြက္ ကၽြန္ေတာ္ကိုဖိုးတ႐ုတ္က တပ္မေတာ္(ေလ) အရာရွိ ေ၀ဟင္အား အထူး ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းတင္ ေဖၚျပအပ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။
ကကနေကာင္စီ၏ (၃၁/၁၂/၂၀၀၉) ရက္စဲြပါ အထူးအမိန္႕အမွတ္ ၄/အထူး/၂၀၀၉ အရ စစ္ေရးခ်ဳပ္ရံုး၏ စာအမွတ္ ၁/၅၄၄/ေရး ၂ (ဂ) ျဖင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇနိန၀ါရီလ (၁) ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ေအာက္ေျခ အရာရွိ/စစ္သည္မ်ားအား အေျခခံလစာကို က်ပ္ေငြ (၂၀၀၀၀) က်ပ္စီ တိုးျမႇင့္ေပးၿပီး ေန႔စဥ္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး ေထာက္ပံ့ေငြအျဖစ္ တစ္ေန႔လွ်င္ ၃ဝဝ က်ပ္ ေပးရန္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တရား၀င္စာ ထုတ္ျပန္လာသည္ဟု သိရပါသည္။
တပ္မေတာ္မွ အရာရွိ/စစ္သည္မ်ား၏ တိုးလိုက္သည့္ လစာႏႈန္းထားကို ၾကည့္လွ်င္ ယခုလက္ရွိ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ မည္သို႔မွ် မေလာက္ငွႏိုင္သည္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သုံးသပ္ တင္ျပလိုပါသည္။ ယခင္က ရိကၡာ ဆန္၊ ဆီ၊ ပဲ၊ ငရုတ္၊ သၾကား၊ ႏို႕ဆီ၊ လက္ဖက္ေျခာက္၊ ဆႏြင္း စေသာ အမယ္စံု ထုတ္ေပးရာမွ ယခု ဆန္၊ ဆီ၊ သၾကား၊ ႏို႕ဆီ တို႔ကိုသာ အႏိုင္ႏိုင္ေပးၿပီး၊ က်န္ရိကၡာေျခာက္မ်ားကို ေငြသားအေနႏွင့္ ေျပာင္းေပးရာ တစ္ရက္ ၄၈ က်ပ္ ရပါသည္။ စစ္အာဏာရွင္တို႔က စစ္သည္ မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ တပ္ပိုင္နယ္ေျမမ်ားတြင္ စပါး၊ ၀ါ၊ ပဲ၊ င႐ုတ္ စိုက္ခိုင္းၿပီး အလြယ္လိုက္ရန္ ႀကိဳးစားေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါ။ ရိကၡာစိုေၾကး ၃၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ေပါင္းေသာ္ တစ္ရက္စာ ရိကၡာဖိုးေငြမွာ ၃၄၈ က်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရက္ (၃ဝ) ရွိေသာ တစ္လ အတြက္ စစ္သည္တစ္ဦးရေသာ ရိကၡာစိုေငြမွာ (၁၀၄၄ဝ) က်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။
ဆန္အမ်ိဳးမ်ိဳး
ဤေငြပမာဏမွာ လူပ်ိဳစစ္သည္ဆိုပါက စားရိပ္သာက အကုန္သိမ္းသြားေသာေၾကာင့္ လူပ်ိဳ စစ္သည္အေနႏွင့္ လစာကိုသာ သံုးရန္ က်န္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္သည္ စစ္သည္မ်ား အတြက္သာ (၁၀၄၄ဝ) က်ပ္ နီးပါး မီးဖိုေခ်ာင္စရိတ္ ရျခင္းဟု ဆိုရပါမည္။ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ရေသာလစာႏွင့္ ထို (၁၀၄၄ဝ) က်ပ္ခန္႔သည္ လက္ရွိကုန္ေစ်းႏႈန္းကို လံုး၀ ရင္မဆိုင္ ႏိုင္ပါ။ အိမ္ေထာင္သည္ စစ္သည္မ်ားအေနျဖင့္ ဆန္၊ ပဲ၊ င႐ုတ္ စသည့္ ရိကၡာပစၥည္းမ်ား ထုတ္ေပးလွ်င္ လိုင္းခန္းထဲထိ ပါေသာ္လည္း ၎ရိကၡာမ်ားအစား ပိုက္ဆံ ထုတ္ေပးေသာအခါ ႐ံုးခန္းအျပင္ေရာက္သည္ႏွင့္ အေႀကြးရွင္မ်ားက ဆီးႀကိဳ ေတာင္းၾကေသာေၾကာင့္ လိုင္းခန္းထဲထိ မပါေတာ့ပါ။

လက္ရွိ ကုန္ေစ်းႏႈန္းအရ ၉-၁-၂၀၁၀ ရက္ေန႔ ျပင္ပေပါက္ေစ်း စားအုန္းဆီ တစ္ပိႆာ (၃၅၀၀) က်ပ္၀န္းက်င္၊ ဆန္ တစ္ျပည္လွ်င္ (၇၀၀) က်ပ္၊ ပဲ တစ္ျပည္လွ်င္ (၁၆၀၀)က်ပ္၊ ၀က္သား တစ္ပိႆာလွ်င္ (၄၈၀၀) က်ပ္၊ ၾကက္သား တစ္ပိႆာလွ်င္ (၆၀၀၀) က်ပ္၊ ၊ ၾကက္ဥတစ္လုံးလွ်င္ (၁၀၀)၊ ၾကက္သြန္နီ (၁၆၀၀)၊ က်ပ္ရွိေနရာ တိုးျမႇင့္လိုက္သည့္ လစာျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္စြမ္း မရွိေသးေၾကာင္း သုံးသပ္ရပါသည္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမႇင့္မားမႈေၾကာင့္ တစ္ပတ္လွ်င္ အသားဟင္း တစ္ခြက္ကိုမွ် စားသုံးႏိုင္ျခင္း မရွိ႐ုံမက ေပးလိုက္သည့္ ႏို႔ဆီကို ေရာင္းစားၿပီး အပိုေငြ ဖန္တီးယူရပါသည္။

မိသားစုမ်ား ေသာ အိမ္ေထာင္သည္ စစ္သည္မ်ားအဖို႔ တပ္တြင္း သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးဆိုင္မွ မည္သို႔ပင္ အေၾကြးစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းေစ ကာမူ ၀ယ္ယူ စားသုံးေနရတာေၾကာင့္ ၾကပ္တည္းလွပါသည္။
တပ္၏ အေၾကြးယူ စနစ္အရ အိမ္ေထာင္သည္မ်ား အေနျဖင့္ လစဥ္လတိုင္း အေၾကြးယူသည့္အႀကိမ္ မ်ားလာေသာအခါ တပ္တြင္း သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးဆုိင္မ်ားက ၀ယ္ယူခြင့္အား ပိတ္ပင္လိုက္ရသည့္အထိ ျဖစ္စဥ္မ်ားလည္း ရွိေနေၾကာင္း သိရပါသည္။ ထိုအခါ အဆိုပါ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားသည္ ျပင္ပဆိုင္မ်ားတြင္ အတိုးႏႈန္းျမႇင့္မားစြာျဖင့္ ၀ယ္ယူစားသုံး ေနရသည့္အတြက္ အေၾကြးသံသရာ ၀ဲဂယက္ထဲမွာ နစ္သထက္ နစ္ေနပါေတာ့သည္။

ထိုမွ်မက ေအာက္ေျခ အရာရွိ/စစ္သည္မ်ား ထပ္မံကုန္က်မည့္ စရိတ္မ်ား အေနျဖင့္ တပ္တြင္းမိသားစုစည္းရံုးေရးႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ၀တ္စုံ၊ ရဲေမစစ္ေရးျပ ၀တ္စုံ ၊ ဓမၼစႀကၤာ ၀တ္ရြတ္အသင္း ၀တ္စုံ ၊ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ၀တ္စုံ၊ မိခင္ႏွင့္ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း၀တ္စုံ တို႔ရွိရာ စက္မႈ (၁) ထုတ္ အညံ့စား တစ္စုံလွ်င္ (၇၀၀၀) က်ပ္ ႏႈန္းျဖင့္ (၅) စုံ (၃၅၀၀၀) က်ပ္ ကုန္က်သြားၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

စစ္ေရးျပ အခမ္းအနားငယ္ တခုအတြင္းရွိ အရာရွိ စစ္သည္မ်ား
စစ္ေရးျပ၊ လက္နက္ငယ္မြမ္းမံ စေသာ ၂ ခါ၊ ၃ ခါမက အႀကိမ္ႀကိမ္တက္ေနရသည့္ သင္တန္းမ်ားသို႔ ဒဏ္မခံႏိုင္သည့္အဆံုး လူစားထိုးတက္ရန္ ငွားရေသာကိစၥမ်ား၊ သင္တန္းသြားလွ်င္ ၀ရမ္းျဖင့္ သြားရသည္ ဆိုေသာ္လည္း တစ္ခ်ိဳ႕ခရီးစဥ္မ်ားမွာ သတ္မွတ္ရက္ အေရာက္နီးကပ္ေနျခင္းႏွင့္ အျမန္ေရာက္ႏိုင္မည့္ ယာဥ္မ်ားအတြက္ အက်ဳံးမ၀င္သျဖင့္ အပိုေဆာင္း ထပ္မံကုန္က်ျခင္း၊ လမ္းခရီးတြင္ စားသုံးရသည့္ ထမင္းစားရိတ္ ကုန္က်ျခင္းႏွင့္ သင္တန္းေက်ာင္းတိုင္းလိုလို ေကၽြးေမြးသည့္ ထမင္းဟင္းမ်ား မစားႏိုင္သည့္အတြက္ ျပင္ပတြင္ စားသည့္ကုန္က်စရိတ္၊ သင္တန္းတြင္ စာေရးကိရိယာမ်ား ၀ယ္ယူမႈ ကုန္က်စရိတ္ စသည့္ သင္တန္းဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္ စုစုေပါင္း တလလွ်င္ အရာရွိတစ္ဦး (ဥပမာ - တပ္စုမွဴးသင္တန္း) အေနျဖင့္ လစာအျပင္ တစ္သိန္းခဲြက်ပ္ အနည္းဆုံး ကုန္က်ျခင္း၊ တပ္မေတာ္ေန႔ႏွင့္ အျခားၾသ၀ါဒ ခံယူပြဲ၊ စစ္ေရးျပအခမ္းးအနား မ်ားသို႔ ႏွစ္စဥ္ လိုက္ပါေနရေသာအခါ မိသားစုကိစၥမ်ား လွစ္ဟင္းလြန္းသျဖင့္ လူငွားလိုက္ခိုင္းရသည့္ ကိစၥမ်ား၊ တပ္ျပင္ လုပ္အားေပးဆိုပါက လူစားငွားးရသည့္အတြက္ေၾကာင့္ တစ္ေန႔လွ်င္ (၁၅၀၀) က်ပ္ ေပးရျခင္း စသည္တို႔အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကလည္း လူမသိ သူမသိ တတိတိ ကုန္ၾကရပါေသးသည္။

လစာမေလာက္သည္ကို သိေနၾကသည့္တိုင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား တပ္စစ္လာစဥ္ တင္ျပစရာမ်ား တင္ျပၾကဟု တာဝန္အရ ေမးေစကာမူ မည္သူမွ် မတင္ျပရဲပါ။ တင္ျပမည္ၾကံတိုင္း ႏွိပ္ကြပ္ခံရမည္ကို အလိုလို သိေနၾကပါသည္။ စစ္သည္ေတာ္ က်င့္ဝတ္တြင္ “ဝင္ေငြႏွင့္ ထြက္ေငြ ညီပါေစ” ဟု ဆိုထားရာ တုန္႔ျပန္ေျပာမည္ကိုလည္း ေၾကာက္ေနၾကရပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း အမွန္တရားသည္ ဖံုးကြယ္၍ မရသျဖင့္ စစ္သည္မ်ား၏ လစာ မေလာက္ငွမႈကို မျဖစ္စေလာက္ ပမာဏျဖင့္ ေထာက္ပံ့သည္ဟု ေခါင္းစဥ္ျပလာပါေတာ့သည္။

သင္တန္းတက္၊ အေဝးတာဝန္ (TQT) သြားသူမ်ားအတြက္ ထိုေထာက္ပံ့ေငြကို တပါတည္း ထည့္ေပးလိုက္ရၿပီး အိမ္ေထာင္သည္မ်ားအတြက္ မိခင္တပ္မွာလည္း ထပ္မံ ထုတ္ေပးရမည္ဟု ဆိုပါသည္။ လက္တန္းညႊန္ၾကားခ်က္ ျဖစ္သည့္အျပင္ အထက္ ဌာနမ်ားအေနႏွင့္ သူတို႔ စိုက္ထုတ္ မေပးရေအာင္ တပ္မ်ား၏ တပ္ရင္းရံပံုေငြမ်ားမွ ေပးေစျခင္းကလည္း မ်က္ႏွာလြဲခဲပစ္ ခိုင္းေစျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ တခ်ဳိ႕တပ္မ်ား အေနနဲ႔ တကယ္ရ မရေတာ့လည္း မသိပါ။ ကြ်န္ေတာ္က ၾကားသာၾကား၍ တပ္ရင္းမွဴးအား မေမးရဲေသာေၾကာင့္ တပ္ေရးဗိုလ္ၾကီးကို ေမးေတာ့ “အကိုၾကီးေရ အဘသေဘာ၊ အဘသေဘာ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ေတာမွာ သြားေျပာ” တဲ့။ ဟုတ္ကဲ့ ကြ်န္ေတာ္ေတာ့ “စည္းလံုးျခင္းရဲ ႔ အင္အား” မွာ ေျပာလိုက္ပါၿပီ ခင္ဗ်ား။

REF: စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား

0 Comment Box:

Post a Comment


 

Comment Box

Followers