Tuesday, September 24, 2013

ကမာၻ႔အႀကီးဆံုး စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းစု Nestle ျမန္မာတြင္ စက္႐ုံတည္ေထာင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ ရရွိ

 
ကမာၻေက်ာ္ Unilever စားေသာက္ကုန္ လုပ္ငန္းစုသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စက္႐ုံတည္ေထာင္ၿပီး လုပ္ငန္းစတင္ လည္ပတ္ေနခ်ိန္တြင္ ကမာၻအႀကီးဆံုး စားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္ေရးုလုပ္ငန္းစု Nestle ကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စားေသာက္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ရန္ စက္႐ုံတည္ေဆာက္ခြင့္ကို MIC (ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္) ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီက ၂၁.၉.၂၀၁၃ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာလိုက္သည္။ 

ဆြစ္ဇာလန္ အေျခစိုက္ Nestle သည္ ကမာၻေပၚတြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၈၆ ႏုိင္ငံ၌ စက္႐ုံေပါင္း ၄၅၀ အထိ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီးျဖစ္ကာ လုပ္သား ၃၂၈၀၀၀ ကို တုိက္႐ုိက္ အလုပ္ခန္႔ထားႏုိင္သည့္ ကုမၸဏီျဖစ္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၄င္းတုိ႔ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ စက္႐ုံတြင္လည္း ျမန္မာလုပ္သား ေထာင္ခ်ီၿပီး အလုပ္ရေစမည္ဟု သိရသည္။ “စားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီေတြ ဒီကို နင္းကန္ၿပီး ဝင္လာတယ္ဆုိတဲ့ ေနရာမွာ သူတို႔က ျမန္မာေစ်းကြက္ တစ္ခုတည္းကို ဦးတည္တာ မဟုတ္ဘူး။ ျမန္မာက သန္း ၆၀ ေက်ာ္ရွိတယ္။ အိႏိၵယႏွင့္ တ႐ုတ္က သန္း ၃၀၀၀ ေလာက္ရွိတယ္။ သူတို႔က အဲဒီဘက္ကို ရည္ရြယ္ေနတာ ျဖစ္ႏုိင္တယ္” ဟု ျပည္တြင္းရွိ နာမည္ရ စားေသာက္ကုန္ လုပ္ငန္းစုတစ္ခုမွ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Nestle ေကာ္ဖီမွာ လူတန္းစားတစ္ရပ္ၾကားတြင္ နာမည္ရၿပီျဖစ္ၿပီး Nestle လုပ္ငန္းစုအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ေစ်းကြက္စိမ္းေနျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။ 

Nestle မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံထံမွ ၄င္းတို႔၏ စက္႐ုံတည္ေဆာက္ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳခ်က္ကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားလာျခင္း ျဖစ္ကာ ၄င္းတို႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ဳိးစံုကို ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ တုိးျမႇင့္ျဖန္႔ခ်ိေတာ့မည္ဟု သိရၿပီး စက္႐ုံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ပမာဏကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလာျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္ဟု ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္ျမန္မာ ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ေခတ္လူငယ္

 

0 Comment Box:

Post a Comment


 

Comment Box

Followers