Tuesday, September 24, 2013

ဗိုုလ္ေအာင္ေဇယ်၏ မွတ္သားဖြယ္ရာမ်ား


အေလာင္းမင္းတရားၾကီး ဦးေအာင္ေဇယ်၏ အမူအရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္မွာ ေအာက္ပါအတုုိင္းျဖစ္ပါသည္။

၁။ စကားနည္း၍ ေျပာေသာအခါ ပီျပင္ေလးနက္ျပီးလ ွ်င္မွတ္သားဖြယ္ျဖစ္သည္။

၂။ခန္႕ျငားေသာဣေျႏၵရွိ၍၊မ်က္ႏွာထားမဆိုုးေသာ္လည္း ဟက္ဟက္ပက္ပက္ ရယ္ရႊင္ျခင္းမရွိ။

၃။အလုုပ္တစ္ခုုကိုု မလုုပ္မီစဥ္းစား၍၊ လုုပ္ေသာအခါ မေအာင္ျမင္ေသာ အလုုပ္မရွိခဲ့ေလ။

၄။ေမာဟနည္း၍ အအိပ္အေန နည္းျပီးလ ွ်င္ အိပ္ေတာ့မည္ဆိုုသည္ႏွင့္ တစ္ျပဳိင္နက္ အိပ္ေပ်ာ္၍ မွန္းထားသည္ထက္ ပုုိျပီးလ ွ်င္ အိပ္ေပ်ာ္ေလ့မရွိတတ္။

၅။ေၾကာက္ရြံ႕တုုန္လႈပ္ျခင္း၊ ဝမ္းနည္းျခင္း၊ ညည္းညဴျခင္းမရွိ၊ ေဝဒနာအၾကီးအက်ယ္ကပ္ေရာက္လာေသာအခါ ထြက္သက္ဝင္သက္ကိုု သံုုးသပ္လ်က္ ျငိမ္းခ်မ္းေစျပီးလ ွ်င္ ဘဝကူးေတာ္မူေလ၏။၆။ အသံုုးအစြဲ အလြန္က်စ္လစ္၏။ တစ္ေန႔သ၌ မိဖုုရားေခါင္ၾကီးသည္ ပိုုးထဘီႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားအထည္ကိုု ဆင္၍ အေဆာင္ေတာ္တြင္ ရံေရြေတာ္မ်ားႏွင့္ ေနသည္ကိုု ေတြ႕ေလရာ၊ “ေၾသာ္…ရွင္မိဖုုရားအတုုကိုု ျပည္သူျပည္သားမ်ား တုုေလလ ွ်င္ ငါ့တိုုင္းျပည္သည္ မၾကာမီ မဲြေတာ့မွာပဲ” ဟုု မိန္႔ေတာ္မူဖူး၏။

၇။ အေပ်ာ္အပါးနည္း၍ အလုုပ္ႏွင့္ ေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္းကိုု အလြန္ႏွစ္သက္၏ တစ္ေန႔သ၌ မိဖုုရားေခါင္းၾကီးသည္ အေဆာင္ေတာ္တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းသက္သာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ အဆိုုေတာ္မ်ားႏွင့္ ရယ္ေမာ္ ေျပာဆိုုေနသည္ကိုု ေတြ႔ေလရာ “ေၾသာ္…ရွင္မင္းပံုုလည္း မိဖုုရားေခါင္ၾကီးျဖစ္လိုု႔၊ ဗိုုင္းဝါတိုု႔ကိုုေမ႔ျပီး အဆိုုအကႏွင့္ အညီးေျပရွာရေပေပါ့၊ ဗိုုင္းဝါကိုုမုုန္းတဲ့ မိန္းမဟာ လင္ကိုု မုုန္းျခင္းအစစ္ပဲ ရွင္မင္းပံုုေရ႕၊ သည္အတုုေတြကိုုမ်ား မႉးမတ္ကေတာ္တိုု႔ႏွင့္ ဆင္းရဲသူေတြ တုုၾကယင္ ငါ့တိုုင္းျပည္ဟာ ႏိုုင္ငံျခားကိုု အလြန္ဆက္သရေတာ့မွာေပပဲ၊ အလုုပ္မရွိေတာ့ လူေတြဟာ ပ်င္းလာတတ္တယ္၊ ပ်င္းလာတဲ့အခါ အက်ဳိးမရွိဘဲ အေညာင္းကိုုသာ ျဖစ္ေစတတ္တဲ့ ေၾကြအံပုုဆစ္တိုု႔ကိုု ေလ့လကစားတတ္ျခင္းဝ အေပ်ာ္အပါးလိုုက္စားတတ္ျခင္းတိုု႔ ျပဳလာၾကလိုု႔ လူမ်ားဟာ ေပါ့ပ်က္လာတတ္ၾကတယ္။ အဲသည္လိုု လူေပါ့လူပ်က္မ်ား မ်ားလာလ ွ်င္ တိုုင္းျပည္နိမ့္က်တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူမ်ားဟာ အလုုပ္ႏ်င့္ လက္မျပတ္ရွိသင့္ပါတယ္” ဟုု မိန္႔ေတာ္မူဖူးေလ၏။

၈။မ်က္ႏွာတံစိုုးလုုိက္ေလ့မရွိ။ တစ္ေန႔သ၌ မိဖုုရားေခါင္ၾကီးက သူ႔ေမာင္မွာ ဘာမ ွ် အရာအထူးမရွိပါဟုု ပူဆာေလရာ အေလာင္းမင္းတရားၾကီးလည္း ေကာင္းျပီဆိုု၍ မယ္မင္းေမာင္ကိုု ေခၚပါဆိုုျပီးလ ွ်င္ နန္းေတာ္ေအာက္၌ ေခြးေမြးေနသည္၊ ေခြးဘယ္ႏွစ္ေကာင္ေမြးသလဲ ၾကည့္ေခဆိုု၍ မိဖုုရား၏ေမာင္လည္ သြားေရာက္ၾကည့္ျပီးလ ွ်င္ ေခြး ငါးေကာင္ေမြးေၾကာ္းကိုု ေလ ွ်ာက္ထား၍၊ အထီးဘယ္ႏွစ္ေကာင္ အမဘယ္ႏွစ္ေကာင္လဲ ေမးျပန္ရာ တစ္ဖန္သြားေရာက္ၾကည့္ျပန္၍ အထီးႏွစ္ေကာင္၊ အမသံုုးေကာင္းပါဟုု ေလ ွ်ာက္တင္ကာ၊ ၾကံဘယ္ႏွစ္ေကာင္ စံုုသလဲ ေမးျပန္သျဖင့္ တစ္ဖန္သြားေရာက္ ၾကည့္ဦးမည္ျပဳေသာအခါ ေနပါေစေတာ့ဟုု ဆိုုလ်က္၊ ေရႊတိုုက္စိုုးကိုု ေခၚေတာ္မူျပီးလ ွ်င္ နန္းေတာ္ေအာက္မွာ ေခြးေမြးေနတယ္ သြားၾကည့္ေခ်ပါဟုု ခိုုင္းလိုုက္ျပန္ရာ ေရႊတိုုက္စိုုးလည္း ပုုရပိုုက္ႏွင့္သြားေရာက မွတ္သားျပီးေသာ္ အထီးမည္မ ွ်၊ အမမည္မ ွ်၊ မည္မ ွ်ၾကံစံုုသည္၊ မည္မ ွ်ၾကံမစံုု၊ အေမြးမည္သိုု႔ စသည္ျဖင့္ တင္ေလ ွ်ာက္ေလ၏။ ထိုုအခါမွ ရွင္မရဲ့ေမာင္က ေခြးငါးေကာင္ကိုု ငါးခါသြားၾကည့္ေနမည့္သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူႏွင့္တန္ရာ နန္းေတာ္ထက္တြင္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းပဲ စားေသာက္ေနထိုုင္ပါေစေတာ့ဟုု အမိန္႔ေတာ္ရွိေလ၏။
ထိုု႔ျပင္ အေလာင္းမင္းတရားၾကီး၏ ေနာက္ဆံုုးမွာတမ္းတြင္….“ စကားသာမ်ားေန၍ ငါကဲ့သိုု႔ အလုုပ္မလုုပ္လ ွ်င္ ငါသားေတာ္မ်ားပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ငါ့အဆက္အႏြယ္မဟုုတ္။” “တန္ခိုုးၾကီးေသာ တိုုင္းျပည္ အမ်ဳိးသားျဖစ္ႏိုုင္ရန္ ႏိုုင္ငံျခားသိုု႔ ဆက္သြယ္ကူးလူးလမ္းေပါက္၍ တိုုင္းျပည္ထြက္ ကုုန္စည္တိုု႔ကိုု တန္ဖိုုးျမွင့္ေစျပီးလ ွ်င္ အမ်ဳိးသားမ်း ၾကြယ္ဝကံုုလံုုလ်က္ သူေဌးသၾကြယ္တိုု႔ ေပါမ်ားေစရမည္” ဟုု မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။
ဤသည္တိုု႔ကိုု ေလ့လာၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ထုုိေခတ္ထုုိအခ်ိန္အခါက အေလာင္းမင္းတရားၾကီးသည္ မင္းေကာင္းမင္းျမတ္တပါး၊ တိုုင္းျပည္ကိုု ေအးခ်မ္းသာယာ ကံုုလံုုၾကြယ္ဝေအာင္ အျမဲၾကံေဆာင္ေနေသာ မင္းတပါးျဖစ္သည္မွာ မလြဲဧကန္ပင္ျဖစ္သည္။
(စကားခ်ပ္။ က်မတိုု႔ေရႊဘိုုနယ္တြင္ ယခုုထက္တိုုင္လူၾကီးသူမမ်ားက ေျပာဆိုုဆံုုးမေလ့ရွိ သည္မွာ အလုုပ္တစ္ခုုကိုု တၾကိမ္းတည္းလုုပ္၍ မျပီးဘဲ၊ အၾကိမ္ၾကိမ္အခါခါ အေခါက္ေခါက္အခါအခါ ျပဳလုုပ္ေနရပါလ ွ်င္ ထိုုသိုု႔ေသာသူကိုု အထက္ပါ ေခြးဘယ္ႏွစ္ေကာင္ေမြးသလဲ အျဖစ္ႏွင့္ ခိုုင္းႏႈိင္းေျပာဆိုုေလ့ရွိသည္။)
အေလာင္းမင္းတရားၾကီး ဦးေအာင္ေဇယ်- (စစ္ကိုုင္း ဦးဘိုုးသင္း) စာအုုပ္မွ ေကာက္ႏုုတ္ေဖာ္ျပပါသည္။

 (C BOX မွ ေတာင္းဆိုထားတာကို google ရွာေတြ႕သမွ် ဦးေအာင္ေဇယ် နဲ႔ပတ္သက္သမွ်) 


အေလာင္းမင္းတရားၾကီး ဦးေအာင္ေဇယ်သည္ ေတာက္မည့္မီးခဲ တရဲရဲဆိုုသည့္ စကားပံုုအလား…လူလားေျမာက္စကပင္ ၎၏စြမ္းရည္ သတိၱထူးတိုု႔ေၾကာင့္ လူရြယ္ လူလတ္ျဖစ္ေသာ မုုဆိုုးအေပါင္းတိုု႔၏ အၾကီးအမႉးအျဖစ္ႏွင့္တည္ရွိရေလသျဖင့္ မုုဆိုုးဖိုုရြာမၾကီးတြင္ မုုဆိုုးဗိုုလ္ဟုု အမည္တြင္ေလ၏။ ၎အား သူ၏ဆရာေက်ာ္က အၾကံအစည္ၾကီးကိုု ၾကံစည္ေသာ သူတိုု႔သည္ ထေျမာက္ေအာင္ျမင္၍ ေကာင္းစားျခင္းမျပဳမီ အိမ္ေထာင္ျပဳက၊ မိမိအၾကံသည္ မိမိအား ဆင္းရဲပင္ပန္းေစမည့္ ကိန္းခန္းယၾတာကိုု ျပဳမွားသည္ကဲ့သိုု႔ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္ ဟုု ဆိုုဆံုုးမသည့္အတိုုင္း  နာယူ၍ ေဆာင္ရြက္လိုုပါေသာ္လည္း မိဘတိုု႔ႏွင့္ ရပ္ရြာ ေဆြမ်ဳိးလူၾကီးသူမတိုု႔၏ စကားကိုု မလြန္ဆန္ႏိုုင္သျဖင့္ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ကပင္ အိမ္ေထာင့္ရွင္ ဘဝႏွင့္ ၾကံဳၾကိဳက္ရေလ၏။ ထိုုကဲ့သိုု႔ အိမ္ေထာင့္ရွင္ျဖစ္လာေသာအခါ ပရိသတ္တိုု႔ အလယ္တြင္ ထင္ထင္ရွားရွား အသက္အရြယ္ပင္ ငယ္ေသးေသာ္လည္း လူၾကီးအျဖစ္ႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရသျဖင့္ သဂၤဟတရား၊ နာယကဂုုဏ္တိုု႔ႏွင့္ ညီညြတ္စြာ ျပဳက်င့္ေနထိုုင္ျပီး၊ အရပ္ေျခာက္မ်က္ႏွာကိုုလည္း ရွိခိုုးေလ့ျပဳျခင္း၊ ဆင္းရဲသားတိုု႔ကိုု မ်ားစြာကူညီေစာင္မေလေသာေၾကာင့္ ထက္ဝန္းက်င္ ေက်းရြာတိုု႔ ၌၎၏ သတင္းေက်ာ္ၾကားလာျပီး ဆင္းရဲဲႏြမ္းပါးေသာ ရြာနီးေျခာက္စပ္မွ လူအေပါင္းတိုု႔သည္ တစ္စ တစ္စခိုုဝင္လာၾကေသာေၾကာင့္ မုုဆိုုးဖိုုရြာမၾကီးဟုု အထင္အရွာျဖစ္ထြန္းလာခဲ့ေလသည္။
ဗိုုလ္ေအာင္ေဇယ်သည္ အစြမ္းသံုုးပါးကိုု သိတတ္ေသာသူျဖစ္သည္အတိုုင္း ေက်းရြာသားတိုု႔၏ စီးပြားဥစၥာၾကြယ္ဝကံုုလံုုေအာင္ အၾကံေပးျခင္း၊ မ်ဳိးရိကၡာတိုု႔ကိုု မကုုန္တန္ဘဲႏွင့္ မကုုန္က်ရေလေအာင္ ဆံုုးမတားျမစ္ျခင္းတိုု႔ကိုုလည္း ျပဳသျဖင့္ မုုဆိုုးဖိုုရြာမၾကီးသည္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ အလြန္စည္ပင္သာယာဝေျပာလာေသာ ရြာၾကီးတစ္ရြာျဖစ္လာေလသည္။ ပရိသတ္ လူစုုလူေဝးတိုု႔၌ ဗိုုလ္ေအာင္ေဇယ် ေဟာေျပာေလ့ရွိေသာ စကားၾကီး  ၇ ရပ္မွာ ေအာက္ပါအတိုုင္းျဖစ္သည္။ ထိုုစကားၾကီးတိုု႔ကိုု သင့္ရာ သင့္ရတိုုင္းတြင္ ထည့္သြင္းေဟာေျပာေလ့ရွိသည္။
၁။ မိန္းမတိုု႔မွာ ရက္ကန္း ဗိုုင္းဝါတိုု႔ကိုု မတတ္လ ွ်င္ အက်ဳိးႏွင့္တူ၏ (ယခုုေခတ္စကားအရဆုုိပါမူ…အခ်ဳပ္အလုုပ္အိမ္မႉ႕ကိစၥမကၽြမ္းက်င္ မႏိုုင္နင္းေသာ မိန္းမကိုုဆိုုရမည္ျဖစ္သည္)
၂။အိမ္ေထာင္မႈဝတၱရားကိုု ေက်ပြန္စြာ မေဆာင္ရြက္၍ ေၾကးေငြကိုု မစုုေဆာင္း မသိုုမွီးတတ္လ ွ်င္ အမ်ဳိးပိုုးစားေနေသာ စံုုးကေဝမႏွင့္တူသည့္ အိမ္ရွင္မျဖစ္၏။
၃။ ေယာက်္ားတိုု႔မွာ ကာယဗလမဲ့၍ တတ္အပ္ေသာ အတတ္တိုု႔ကိုု မတတ္လ ွ်င္ လူက်ဳိးလူကန္းမ ွ်သာတည္း။
၄။အိမ္ေထာင္မႈ မေက်ပြန္ေသာ ေယာက်္ားသည္ အမ်ဳိးကိုု သတ္ေနေသာ သူသတ္သမားျဖစ္၏။
၅။လူသည္ တရား၏ အုုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းကိုု မခံရဘဲ၊ လူ၏အုုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းကိုုသာ ခံေနရလ ွ်င္ မည္သည့္အခါမ ွ် ေအးခ်မ္းသာယာျခင္းကိုု ရႏိုုင္မည္ မဟုုတ္။
၆။အခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡျဖစ္မႈသည္ အမ်ဳိးကိုု ပ်က္စီးေအာင္ က်ိန္ဆဲျခင္းပင္ျဖစ္၏။ ထိုု႔ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားကိုု ကဲြေအာင္ရန္တိုုက္ေနေသာ သူသည္ အမ်ဳိးေကာင္းစားေရး နတ္သုဒၶါတြင္ အဆိုုးဆံုုးေသာ အဆိပ္ၾကီးျဖစ္ေလ၏။
၇။ဘုုရင္မင္းျမတ္သည္ နန္းေတာ္ထဲ၌ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စံေနေတာ္မူ၍ မင္းမႉထမ္းတိုု႔သည္ ျပည္သူတိုု႔ကိုု ႏွိပ္စက္ေနသျဖင့္ ထိုုႏွိပ္စက္ျခင္းကိုု ညီညီဖ်ဖ် မခုုခံလ ွ်င္ ဘုုရင့္အာဏာေတာ္ကိုု ေစာင့္သိရိုုေသသူမျဖစ္ႏိုုင္။
(မွတ္ခ်က္။ ။ အထက္ပါ စကားရပ္ၾကီးမ်ားကိုု မူရင္းစာအုုပ္ထဲမွ အတိုုင္း ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္၍ ယခုုေခတ္ကာလ အေခၚအေဝၚ အသံုုးအစြဲမ်ား ႏွင့္ ကြဲလြဲႏိုုင္ပါသည္။ သိုု႔ေသာ္လည္း အဓိပၺါယ္ဆိုုလိုုရင္းမွာ ယခုုတိုုင္ အသံုုးဝင္ေနဆဲျဖစ္သည္ဟုု ယံုုၾကည္မိသည့္အေလ်က္ ျပန္လည္မ ွ်ေဝေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။)
မူရင္း- အေလာင္းမင္းတရားၾကီး ဦးေအာင္ေဇယ် (စစ္ကိုုင္း ဦးဘိုုးသင္း)
0 Comment Box:

Post a Comment


 

Comment Box

Followers