Thursday, October 3, 2013

3.10.2013 to 9.10.2013 ထိ၇ရက္ေဟာစာတမ္း


တနဂၤေႏြ

ေပ်ာ္ရႊင္စရာ သတင္းစကားၾကားရမည္။ အေ၀းမိတ္ေဆြထံမွ လက္ေဆာင္ရမည္။ လက္ထပ္ခါနီး အခ်စ္ေဟာင္းျပန္ဆံုမည္။ ခ်စ္သူ၏ အထင္လြဲ စြပ္စြဲျခင္းခံရမည္။ အလုပ္ရမည္။ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ရမည္။ အစ္မ ႏွင့္ၾကီးေဒၚ က်န္းမာေရး ခ်ဴခ်ာမည္။ ေျခေခ်ာ္လက္ေခ်ာ္ ခိုက္မိတတ္၏။ ပစၥည္း ၊ ေငြ ေၾကးေပ်ာက္မည္။ စက္ေရႊတို႔ ၀င္မည္။ ခရီးေ၀းယာယီတစ္ခု သြားရမည္။

အက်ဳိးေပးဂဏန္းမွာ - ၄၊ ၅၊ ၃။

အထူးေဟာ - အဆင္ေျပမည္။

ယၾတာ     - အိမ္ဘုရားကို အုန္းဆြမ္းလွဴပါ။

 တနလာၤ

ခရီးသစ္ထြက္ရမည္။ ေနရာသစ္ ေျပာင္းေရႊ႕ရမည္။ ခ်စ္သူအသစ္ေတြ႕မည္။ လူခင္ျခင္း စိတ္၀မ္းကြဲမည္။ စက္ပစၥည္း ၀င္ထြက္မည္။ ရွယ္ယာလုပ္ငန္း မလုပ္သင့္။ လုပ္ငန္း သစ္လုပ္ျဖစ္မည္။ မဂၤလာေဆာင္ခါနီးမွ စိတ္၀မ္းကြဲတတ္သည္။ အထင္လြဲ စြပ္စြဲခံရမည္။ ျပန္ေျပလည္ သြားမည္။ စာေမးပြဲေတြ ေအာင္ျမင္မည္။ ေျခ ၊ လက္ အဖ်ား ခိုက္မိတတ္တယ္။ ေငြ၀င္မည္။ ၀မ္းဗိုက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခ်ဴခ်ာမည္။ မစိုးရိမ္ရပါ။

အက်ဳိးေပးဂဏန္း - ၈၊ ၄၊ ၂။

အထူးေဟာ     - အားလံုးေကာင္းပါသည္။

ယၾတာ     - ဆြမ္းျဖဴႏွင့္ အေၾကာ္ ၁၅ ခု ကို အိမ္ဘုရား ကပ္ပါ။

အဂါၤ

အတိုက္အခံ ေတြ ၾကံဳေသာ္လည္း ေက်ာ္ႏိုင္မည္။ မလိုသူေတြေပၚမည္။ ဖယ္ရွားႏိုင္မည္။ ေအာင္ႏိုင္သူ အျဖစ္ႏွင့္ ရပ္တည္ႏိုင္မည္။ လုပ္ငန္းေနရာေျပာင္းရမလို ျဖစ္မည္။ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ခရီးတစ္ခု ထြက္ျဖစ္မည္။ ခ်စ္သူက လိုက္လာတတ္သည္။ လွ်ိဴ႕၀ွက္မႈေတြေပၚတတ္သည္။ ေရႊ ၊ စက္ ၊ ေျမ ၊ အိမ္တို႔ ၀င္ပါမည္။ သူတစ္ပါး အရႈပ္ ကိုယ့္အရႈပ္ျဖစ္တတ္၍ ဆင္ျခင္ပါ။ သားခ်င္း ေဆြမ်ိဳး အတြက္ စိတ္ရႈပ္မည္။

အက်ဳိးေပးဂဏန္း - ၃၊၆၊ ၉

အထူးေဟာ - ေအာင္ျမင္မည္။

ယၾတာ - အိမ္ဘုရားကို ေနရာထိုင္ အခင္းလွဴပါ။

ဗုဒၵဟူး

ေအာင္ျမင္မႈ႔မ်ား ဆက္တိုက္ ရေနမည္။ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ခရီးတစ္ခု သြားျဖစ္မည္။ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ လက္ေဆာင္ရမည္။ အခ်စ္ေရး ၁ေယာက္မက စြဲလန္းသူေတြ႕လာမည္။ စက္ ပစၥည္း ၊ ေျမတို႔၀င္မည္။ မဂၤလာလက္ထပ္ပြဲ ျဖစ္မည္။ အိမ္ေျပာင္းရမယ္။ ၾကီးသူ၏ အထင္လြဲ ျခင္းခံရမည္။ စိတ္ေလမည္။ တယူႆန္ တဇြတ္ထိုး လုပ္မိတာေတြ မွားတတ္တယ္။ လူခင္ျခင္း စိတ္၀မ္းကြဲ တတ္တယ္။ စပ္တူရွယ္ယာ မလုပ္သင့္ေသးပါ။ ဆိုင္ကယ္၊ကား ဂရုစိုက္ေမာင္းပါ။ ခိုက္မိတတ္တယ္။

အက်ဳိးေပးဂဏန္း - ၅၊ ၆၊ ၄

အထူးေဟာ - အဆင္ေျပပါမည္။

ယၾတာ - ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ တန္ခိုးၾကီးဘုရားကို ေရႊသကၤန္းကပ္လွဴပါ။

ၾကာသပေတး

အရာရာ အသစ္အသစ္ေတြ လုပ္ရတတ္သည္။ လုပ္ေသာ အလုပ္မ်ား ၂ ခါ ျပန္လုပ္ရတတ္၍ ဂရုစိုက္ပါ။ လူယံုမထားရ။ ငယ္ရြယ္သူအတြက္ စိတ္ရႈပ္ရမည္။ ရြယ္တူ၏ အထင္လြဲျခင္းခံရမည္။ ၾကီးသူ၏ အျပစ္တင္ျခင္းခံရမည္။ ပစၥည္း ၊ ေငြေၾကးမ်ား ထစ္ေငါ့ျပီးမွ ရမည္။ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ မဲ (သို႔မဟုတ္) ထီေပါက္မည္။ (သို႔မဟုတ္) အေမြရမည္။ မဂၤလာေဆာင္ ခါနီးမွ အခ်စ္ေရးလမ္းခြဲမလို ျဖစ္မည္။ ျပန္အဆင္ေျပလာမည္။ က်န္းမာေရး ဂရုစိုက္ပါ။ ကား၊ ဆိုင္ကယ္ ဂရုစိုက္စီးပါ။ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုမႈ႕ မ်ား ထူးခၽြန္စြာ ေအာင္ျမင္မည္။ 

အက်ိဳးေပးဂဏန္း   ၅၊၆၊၇။

အထူးေဟာ- အားလံုးအဆင္ေျပမည္။

ယၾတာ- ေအာင္သေျပ (၁၉) ညြန္႔ အိမ္ဘုရားကပ္ပါ။

ေသာၾကာ

သံေယာဇဥ္ေတြမ်ား၍ ရႈပ္မည္။ လက္ထပ္မလို ျဖစ္ျပီးမွာ လြဲမည္။ ခရီးေ၀းယာယီေတြေရာက္မည္။ က်န္းမာေရး ခ်ဴခ်ာမည္။ ေျခ၊လက္တို႔ ေသြးထြက္သံယုိ ျမင္သည္။ စြန္႔စားစြာ ခရီးေ၀းထြက္ ျဖစ္မည္။ ခ်စ္သူ ႏွင့္ ထြက္ေျပးရျခင္းတို႔ျဖစ္မည္။ ခ်စ္သူ၏ အထင္လြဲျခင္းခံရမည္။ စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္မည္။ မိဘ၊ သားခ်င္းတို႔၏ အျပစ္တင္ အေကာင္းမထင္ခံရတတ္သည္။ စက္ ၊ ယာဥ္ တို႔ ၀င္ ၊ ထြက္ ျဖစ္မည္။ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕မႈ႕ မ်ား ေခတၱခဏျဖစ္မည္။ အလုပ္ကိစၥ အဆင္ေျပသည္။ ကုန္က်ေငြ မ်ားမည္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၈၊၁၊၆။

အထူးေဟာ- အဆင္ေျပေအာင္ျမင္မည္။

ယၾတာ- သစ္သီး (၅) မ်ိဳး လွဴပါ။

စေန

ၾကိဳၾကား ၾကိဳၾကား အတိုက္အခိုက္ခံရ တတ္၍ ဂရုစိုက္ပါ။ လုပ္ငန္းလုပ္ျခင္းမ်ား ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလာမည္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ခ်က္တို႔ တိုးခ်ဲဲ႔ျဖစ္မည္။ လုပ္ငန္းတြင္က်ယ္ေငြ၀င္ေကာင္းလာမည္။ အေ၀းမွ လက္ေဆာင္ရမည္။ မိဘသေဘာတူ ေသာသူကိုသာ ယူရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ရတတ္သည္။ ခရီးေ၀းယာယီ ေတြေရာက္မည္။ က်န္းမာေရး အနည္းငယ္ခ်ဴခ်ာႏိုင္သည္။ မစိုးရိမ္ရပါ။ မိဘသားခ်င္းအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ လုပ္ငန္းအတြက္ ကူညီသူေပၚမည္။

အက်ဳိးေပးဂဏန္း - ၇၊၉၊၁။

အထူးေဟာ - အားလံုးကိုေက်ာ္ျဖတ္၍ေအာင္ျမင္မည္။

ယၾတာ - စေနေန႔ နံနက္တြင္ စေနနံဘုရားကို ထီးနီ ၇ လက္ ကပ္လွဴပါ။

                                                              By ေဒါက္တာထြန္းလင္း - ဘုတလင္( Gold Medalist)
                                                             ျမစ္မခမီဒီယာ 

0 Comment Box:

Post a Comment


 

Comment Box

Followers