Sunday, October 13, 2013

ဒီမိုကေရစီစနစ္က်ဖို ့ကာခ်ဳပ္ကို သမၼတကခန္ ့ရမယ္

 
ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္း ေရးကာလတြင္တုိင္းျပည္၏ အနာဂတ္၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္စစ္မွန္ေသာဒီမုိ ကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ေပၚထြန္း ေရးအတြက္၊အစုိးရ၊ ပါတီအဖြဲ႕ စည္းမ်ားႏွင့္တုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕စည္းမ်ားက ၂၀၀၈ အေျခခံဖြဲ႕စည္းပုံကိုျပင္ဆင္ႏုိင္ေရး အတြက္အႀကံျပဳေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ လ်က္ရွိရာအဆုိပါကိစ္ၥအေပၚ ေဒၚခင္မမမ်ိဳး(ႏုိင္ငံေရးသုေတသီ) ကိုေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာႏုိင္ငံ သားေတြစစ္မႈထမ္းဖုိ႔တာ၀န္ရွိ တယ္လုိ႔ထားတာကိုအသက္၀င္ဖုိ႔ အတြက္လႊတ္ေတာ္မွာတင္ျပေဆြး ေႏြးမႈေတြရွိပါတယ္။ဒီမုိကေရစီ ထြန္းကားတဲ့ႏုိင္ငံေတြတုိင္းမွာဒီ ဥပေဒရွိပါသလားခင္ဗ်ား။

စစ္မႈမထမ္းမေနရဥပေဒကို ဒီမုိကေရစီထြန္းကားတဲ့ႏုိင္ငံေတြ မွာတစ္ခ်ိဳ႕ျပ႒ာန္းထားတာရွိသလို  တစ္ခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေတြမွာျပ႒ာန္းထား ျခင္းမရွိပါဘူး၊ ဒီမုိကေရစီထြန္း ကားဖုိ႔နဲ႔စစ္မႈမထမ္းမေနရဆုိတာ အၿမဲယွဥ္တြဲေနတဲ့ထြန္းကားမႈသြင္ ျပင္လကၡဏမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့စစ္မႈမထမ္းမေနရဥပေဒကို အသက္၀င္ဖုိ႔လုပ္ေနတယ္ဆိုရင္ လက္ရွိရွိေနတဲ့စစ္တပ္အင္အားကို ဘယ္လုိပုံစံမ်ိဳးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္မွာလည္းဆုိတာမူ၀ါဒခ်ၿပီး ေတာ့မွစစ္မႈမထမ္းမေနရဥပေဒ တင္သြင္းမႈေတြရွိဖို႔လုိအပ္ပါတယ္၊ ႏုိင္ငံႀကီးေတြမွာစစ္တပ္ကမထြက္ ဘူးဆုိရင္၊ သူ႔ဆႏၵနဲ႔အရပ္ဖက္ကို က်န္းမာေရးအေနထားရ၊လိုအပ္ ခ်က္အေနထားအရေျပာင္းေရြ႕ ေနရာခ်ထားမႈေတြရွိပါတယ္သက္ တမ္းကိုငါးႏွစ္(သုိ႔)ဆယ္ႏွစ္ခ်ဳပ္ၿပီး  ၿပီးဆုိင္ရင္ စာခ်ဳပ္ထဲမွာပါတဲ့  ကတိက၀တ္ေတြကို(၂)ဖက္စလုံး ကလုိက္နာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ ကုိအင္အားအသုံးျပဳၿပီးေတာ့အမိန္႔ တစ္စုံတစ္ရာအသုံးျပဳၿပီးေတာ့ ဆက္လက္ၿပီးအမႈထမ္းဖိုဆုိရင္ ဒါဟာစစ္တပ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး၊ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္ပါတယ္။

လက္ရွိဒီမုိကေရစီအသြင္းကူး ေျပာင္းေရးကာလမွာစစ္တပ္က ေျမသိမ္းခဲ့တဲ့ကိစ္ၥေတြကိုေျဖရွင္း
 ေနရပါတယ္။ဒီမိုကေရစီထြန္း ကားတဲ့ႏုိင္ငံေတြမွာေရာ၊စစ္တပ္ ကေနေျမယာသိမ္းဆည္းမႈေတြျပဳ လုပ္ေလ့ရွိပါသလားခင္ဗ်ာ။

ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ေျမယာပုိင္ဆုိင္  မႈကုိဘယ္လုိအခြင့္ေရးမ်ိဳးေတြ ျပ႒ာန္းထားသလဲဆုိတဲ့အေပၚမွာ မူတည္ေနပါတယ္။ စစ္အာဏာ ရွင္လိုႏုိင္ငံမ်ိဳးေတြမွာလယ္ယာ ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ိဳးေတြရွိတတ္ပါ တယ္။ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားျပည့္ ၀တဲ့ႏုိင္ငံေတြမွာျပည္သူေတြရဲ႕ လယ္ယာပိုင္ဆုိင္ေရးအျပည့္၀ရွိ တာျဖစ္တဲ့အတြက္၊ ဒီလုိမတရား သိမ္းပိုက္ျခင္းဆုိတာမရွိေတာ့ပါ ဘူး။
ဒီမုိကေရစီထြန္းကားျပည့္၀တဲ့ႏုိင္ငံ ေတြမွာစစ္တပ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းေတြကုိလုပ္ၾကပါသလားခင္ ဗ်ာ။
ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံတစ္ခုမွာစစ္ တပ္ကေနစီးပြားေရးလုပ္တာမရွိ ပါဘူး။အဲဒီလိုမ်ိဳးစစ္တပ္ကေန စီးပြားေရးလုပ္ရတဲ့အေျခအေနက စစ္တပ္ကိုလစာေပးဖုိ႔ဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ ရပုိင္ခြင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြဘဲျဖစ္ျဖစ္ အဲဒီလုိမ်ိဳးေတြလုပ္ေဆာင္ရတယ္     ဆုိတာအဓိကကဘယ္ေပၚမွာသြား ၿပီးတည္းမွီေနသလဲဆုိရင္စစ္အသုံး စရိတ္ကိုလႊတ္ေတာ္ကေနခ်မွတ္ ေပးမႈအေပၚမွာမူတည္ေနပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာစစ္ တပ္ရဲ႕စစ္အသုံးစရိတ္ထဲမွာစစ္ တပ္ရဲ႕လစာနဲ႔ရပုိင္ခြင့္ေတြကပါ ေနၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ အတြက္စစ္တပ္ကစီးပြားေရးလုပ္ တယ္ဆုိတာမရွိေတာ့ဘူးျဖစ္တယ္။ စစ္အသုံးစရိတ္ကိုလႊတ္ေတာ္က ခ်မွတ္ေပးတဲ့အခါၾကေတာ့ဘယ္ ေလာက္ရာခုိင္ႏႈန္းအတည္ျပဳျပ ႒ာန္းေပးထားတာရွိပါတယ္။ ဒီ အသုံးစရိတ္ေတြကိုသုံးစြဲတာေတာ့  ရွိပါတယ္။ စစ္တပ္ကစီးပြားေရး လုပ္တယ္ဆိုတာမရွိပါဘူးလုိ႔ေျပာ ျခင္းပါတယ္။

၂၀၀၈ အေျခခံဖြဲ႕စည္းပုံနဲ႔ပတ္ သက္ၿပီး၊ျပင္ဆင္ေရးဆုိရင္စစ္တပ္ ကလက္ခံမယ္၊ ဖ်က္သိမ္းေရးဆုိ ရင္လက္ခံမွာမဟုတ္ဘူး အာဏာ သိမ္းမႈ႕ေတြရွိလာႏုိင္တယ္လုိ႔ေျပာ ေနၾကတဲ့အေပၚအျမင္သေဘာ ထားကုိေျပာေပးပါခင္ဗ်ာ။

ျမန္မာႏုိင္ငံအသြင္းကူးေျပာင္း ကာလမွာဖြဲ႕စည္းပုံရွိဖုိ႔လုိအပ္ပါ တယ္။ ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပုံကုိဖ်က္ သိမ္းျခင္း၊ မဖ်က္သိမ္းျခင္းဆုိတာ ထက္၊ တကယ္လုိ႔မ်ားဖ်က္သိမ္း ၿပီးေတာ့အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ႔လုပ္ မယ္ဆုိရင္၊ အသစ္ျပန္လည္ အစားေရးဆြဲကာလမွာဘယ္လုိ အေျခခံဥပေဒကိုအသုံးျပဳမလဲဆုိ တာစဥ္းစားရမယ္၊ ဒါကိုစစ္တပ္ ကလက္ခံရင္တစ္ဖက္မွာအာဏာ သိမ္းမႈဆုိတာမျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။  အဲဒီအတြက္ Stateholder တစ္ခု ရဲ႕အားလုံးၾကားထဲမွာညိႇႏႈိင္းမႈေတြ လုပ္ဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ တုိင္းျပည္ တစ္ခုမွာအေရးႀကီးတဲ့ဖြဲ႕စည္းပုံ ေရးဆြဲေနတဲ့ကာလမွာဘယ္ဥပေဒ ကိုျပ႒ာန္းထားၿပီးေတာ့၊ ဘယ္ ဥပေဒကိုၾကားကာလအေနနဲ႔အသုံး ျပဳထားမလဲဆုိတာကို၊စစ္တပ္၊ လႊတ္ေတာ္၊တျခားႏိုင္ငံေရးအင္ အားစုၾကားထဲမွာအရင္ညိႇႏႈိင္း ထားဖုိ႔လိုအပ္ပါတယ္။

ဖြဲ႕စည္းပုံမွာစစ္တပ္ရဲ႕အခန္းက႑ ကုိေလွ်ာ့ခ်ခ်င္တယ္ဆုိရင္ဘယ္  အခ်က္ကိုျပင္ဆင္သင့္တယ္လိုျမင္ ပါသလဲခင္ဗ်ာ။

ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္း မႈမွာစနစ္က်ဖုိ႔ဆုိရင္ေတာ့စစ္တပ္ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ ေတြ၊ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို သမၼတကခန္႔အပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတကေနခန္႔အပ္ဖုိ႔အတြက္၊ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာရွိေနတဲ့အမတ္  ေတြ၊ႏုိင္ငံေတာ္ကတာ၀န္ယူဖြဲ႕ စည္းထားတဲ့ေကာ္မရွင္ေတြကေန ေထာက္ခံမႈနဲ႔အေျချပဳၿပီးတဲ့အခါ က်မွသမၼတကေနကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုခန္႔အပ္ရမွာျဖစ္ တယ္။ အဲဒီအခ်က္နဲ႔ပတ္သက္ ၿပီးဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒထဲမွာပါ ေနတာကဒီမုိကေရစီစံႏႈန္းေတြနဲ႔ မကုိက္ညီဘူး၊ဒီအခ်က္ေတြကိုျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲႏုိင္မွာသာ၊ဒီမုိကေရစီ ထြန္းကားတဲ့တုိင္းျပည္တစ္ခုျဖစ္ ေပၚႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ဟုတ္ကဲ့ေက်းဇူးတင္ ပါတယ္။

                                                                                            HOT NEWS0 Comment Box:

Post a Comment


 

Comment Box

Followers