Thursday, October 10, 2013

ျဗိတိန္မွ အစၥလာမ္ဘာသာေရး ဆရာမ်ားက ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးမ်ားကို အဓမၼလက္ထပ္ေပးလွ်က္ရွိ


ျဗိတိန္မွ အစၥလာမ္ဘာသာေရးဆရာမ်ားသည္ ၁၄ ႏွစ္ရြယ္ မိန္းကေလးမ်ားကို လက္ထပ္ေပးေနေႀကာင္း
သိရွိရသည္။ တရား၀မင္ေသာ မဂၤလာပြဲမ်ား က်င္းပေပးရန္ လက္ခံခဲ့သည့္ ဘာသာေရး ဆရာေလးဦးကို
ရဲမ်ားက စံုစမ္းစစ္ေဆးလ်က္ရွိသည္။

သတင္းေထာက္က ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလး၏ မိခင္အျဖစ္ အသြင္ယူကာ ျဗိတိန္ရွိ အစၥလာမ္ အျဖစ္ အသြင္ယူကာ
ျဗိတိန္ရွိ အစၥလာမ္ဘုရားေက်ာင္း ၅၆ ေက်ာင္းလံုးကို လိုက္လံစံုစမ္းခဲ့ရာ ထိုဗလီမ်ားအနက္ ဗလီ ၁၈ ခုက
၁၄ ႏွစ္ မိန္းကေလးကို အတင္း အဓမၼ လက္ထပ္ေပးေရးကို လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ဟု သေဘာတူခဲ့ေႀကာင္း
သိရွိသြားသည္။

ထိုေတြ႕ရွိခ်က္က ျဗိတိန္တြင္ အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ မိန္းကေလးမ်ား မည္မွ် အတင္းအဓမၼ လက္ထပ္ခိုင္း
ခံေနရသည္ဆိုသည္ကို ညႊန္ျပလွ်က္ရွိသည္။ ျဗိတိန္ဥပေဒအရ ႏွစ္ဦးစလံုး ၁၆ ႏွစ္ ျပည့္ျပီးပါမွ တရား၀င္
လက္ထပ္ခြင့္ ရမည္ျဖစ္သည္။  ၁၆ ႏွစ္ေအာက္မ်ား လက္ထပ္ျခင္းကို ျဗိတိန္ဥပေဒက အသိအမွတ္ မျပဳေပ။

သို႕ေသာ္ အစၥလာမ္ဘာသာ ဥပေဒအရမူ မိန္းကေလးတစ္ဦးသည္ အပ်ိဳေဖာ္၀င္သည္ႏွင့္ လက္ထပ္ႏိုင္သည္။
ထိုဥပေဒအရ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ မိန္းမ ေလးဦးအထိ ယူခြင့္ရွိသည္။

ျဗိတိန္ရွိ မြတ္စလင္ ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းမွ အီဘရာဟင္ေမာ့ဂရာကမူ ျဗိတိန္တြင္ ေနထိုင္ပါက ျဗိတိန္ဥပေဒကို
လိုက္နာရမည္ျဖစ္ေႀကာင္း၊ ထို႕ေႀကာင့္ ထိုဥပေဒအရ အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ မိန္းကေလးမ်ားကို
လက္ထပ္ေပးျခင္းကို သေဘာမတူေႀကာင္း ေျပာႀကားသည္။ ျဗိတိန္ဥပေဒအရ လူတစ္ဦးကို အတင္းအဓမၼ
လက္ထပ္ေပးသူသည္ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ႏွစ္ က်ခံရႏိုင္သည္။

                                                                                      (DM 7.10.13) ခ်ယ္ရီ
                                                                                        ျပည္ျမန္မာသတင္းစာ

0 Comment Box:

Post a Comment


 

Comment Box

Followers