Saturday, October 12, 2013

ဗဟိုအစိုးရကတိုက္႐ိုက္လုပ္တဲ႕ စီမံကိန္းျပည္နယ္အစုိးရေတာင္မသိျဖစ္ေန

 
ရခိုင္ျပည္နယ္၊ရေသ့ေတာင္ ႏွင့္ေမာင္ေတာကမ္း႐ိုးတန္းေဒသ မ်ားရွိ သဲမ်ားတြင္တိုက္ေတနီယမ္ ဓာတ္သတၳဳမ်ားပါ၀င္ေနေသာ ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီတစ္ခုက တူးေဖာ္ရန္ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ရေသ့ေတာင္မွ ေဒသခံတစ္ဦးကဆိုသည္။

““ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပည္နယ္မွာ စီမံကိန္းလာလုပ္တာ ကၽြန္ေတာ္ တို႔လည္းမသိရပါဘူး။ ေဒသခံ ေတြရဲ႕သေဘာထားကိုဘာမွေမး ျမန္းတာလည္းမရွိဘူးသူတို႔ဘာသာ အထက္ကသူေတြနဲ႔ေတြ႕ၿပီးလုပ္ သြားတယ္””ဟု ၎ကေျပာသည္။အဆိုပါစီမံကိန္းသည္ျပည္နယ္ အစိုးရထံတင္ျပျခင္းမရွိဘဲ ဗဟုိ အစိုးရမွယင္းစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္သေဘာထားေတာင္းခံမွသာ ၎စီမံကိန္းအားသိရေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ တစ္ဦးကေျပာသည္။

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာ ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေသာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ျပည္ေထာင္စု အစိုးရႏွင့္တိုက္႐ိုက္ဆက္ဆံမႈမ်ား ၿပီး၊ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံမႈနည္းပါးေၾကာင္း သယံ ဇာတေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူ မ်ားကဆိုသည္။

““ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ကၽြန္ေတာ္ တို႔လည္း ဘာမွမသိရပါဘူး။ ကုမၸဏီနဲ႔၀န္ႀကီးဌာနအက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းလုပ္ၾကမွာပါ””ဟု ရခိုင္ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးက ေျပာသည္။
အစုိးရသစ္အေနျဖင့္ ဒီမိုက ေရစီလမ္းေၾကာင္းသို႔သြားရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရမည္ဟု ေျပာဆိုေနေသာ္လည္း ယခု ကဲ့သို႔ စီမံကိန္းမ်ားကို ရခိုင္ ျပည္နယ္ေဒသခံႏွင့္အစိုးရအား ခ်ျပျခင္းမရွိပဲ ျပည္ေထာင္စုအစိုး ရမွတိုက္႐ိုက္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအပိုင္း တြင္ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ ကင္းကြာေနေၾကာင္းသယံဇာတ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲShwe ass Movement မွInternational coordinator ကို၀မ္ေအာင္က ေျပာသည္။

““အခုစီမံကိန္းေတြလာတယ္ သူတို႔လိုခ်င္တာကိုလုပ္သြားတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနဲ႔ေတြ႕တယ္ သူတို႔လုိခ်င္တဲ့အခန္းက႑ေတြ စီမံကိန္းအမ်ဳိးအစားေတြကိုလုပ္ သြားတယ္။ ဒါေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လူထုေတြတင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ဒီ အေပၚမွာမူ၀ါဒတစ္ခုေတာ့ခ်သြား ဖို႔ေတာ့လုိၿပီ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ဒီအေပၚမွာလုပ္စရာရွိတာကို ဆက္ၿပီးလုပ္သြားမယ္””ဟု ၎က ဆိုသည္။
တိုက္ေတနီယမ္ဓာတ္သတၱဳ မ်ားအားတူးေဖာ္ႀကိဳးစားရာ၌ ေဒသခံကုမၸဏီအခ်ဳိ႕လည္းပူး ေပါင္းပါ၀င္ေနၾကေၾကာင္း၊ တိုက္ေတနီယမ္ဓာတ္သတၳဳပါ၀င္ ေသာ သဲမ်ားအားကားမ်ားျဖင့္ သယ္ေဆာင္ကာေလ့လာဆန္းစစ္ မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

““အခုသူတို႔ေတြအေနနဲ႔ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈေတြလုပ္ေန တယ္လုိ႔သိရတယ္။ တိုက္ေတနီ ယမ္သတၳဳထြက္တယ္ဆိုတာ ရေသ့ေတာင္၊ ေမာင္ေတာတစ္ခု ထဲမွာမွမဟုတ္ပါဘူး။ မင္းပုဂံမွာ ပါတယ္။ သူတို႔ဒီလုိလာလုပ္တယ္ ဆုိရင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္လား၊ မထိခိုက္ဘူးလားဆို တာအရင္ဆန္းစစ္သင့္တယ္။ အဲ့လိုမွမဟုတ္ဘဲသူတို႔တိုင္းျပည္မွာ မရွိတဲ့ဓာတ္သတၳဳကို ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာလာတူးၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဘာ ျဖစ္ျဖစ္ စိတ္ဓာတ္နဲ႔တူးရင္လက္မ ခံႏိုင္ဘူး”” ဟု ရခုိင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕မွျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသာစိန္က ေျပာသည္။

ယင္းစီမံကိန္းသည္ကမ္းေျခ ရွိ သဲမ်ားကိုစုတ္ယူမည္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ကမ္း ပါးမ်ားၿပိဳက်လာမည္ကိုစိုးရိမ္ လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား၏ ေျပာစကားအရသိရသည္။

                                                                                                     ၿဖိဳးေအာင္
                                                                                                     HOT NEWS


 

0 Comment Box:

Post a Comment


 

Comment Box

Followers